To nye publiseringer: Artikkel om Parkinson sykdom og bokanmeldelse

Av Marthe Haugdal | 22. august 2022

Det er to nye publiseringer i det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH).

Den ene har tittelen Violin playing with flow and improved neurological findings in (atypical) Parkinson’s disease. Flere studier har dokumentert gunstige effekter på den nevrologiske tilstanden til pasienter med Parkinsons sykdom knyttet til å lytte til spesielt utvalgt rytmisk musikk. Studier har vist at slik musikk kan forbedre evnen til å gå, og til og med danse. Så vidt vi vet, er det imidlertid ingen publiserte studier som viser at det å spille instrument har effekt den nevrologiske tilstanden til pasienter med Parkinsons sykdom. I denne artikkelen beskriver vi en pasient med dramatisk forbedring i sin nevrologiske tilstand etter å ha spilt fiolin.

Les hele artikkelen her

Forfattere er Töres Theorell, Fredrik Ullén og Per Svenningsson.

Den andre artikkelen er en bokanmeldelse av boken Arts and Health Promotion: Tools and Bridges for Practice, Research, and Social Transformation, skrevet av J. Hope Corbin, Mariana Sanmartino, Emily Alden Hennessy and Helga Bjørnøy Urke (Eds.) (2021). Les hele bokanmeldelsen her.

Kunst og kultur under pandemien

Det ble også publisert to artikler i mai 2022. Den ene tar for seg temaet Kunsterisk, kulturelt og kreativt engasjement under COVID-19: Forbedre den mentale trivselen og den sosiale tilknytningen til universitetsansatte og studenter.

Den andre artikkelen er et essay skrevet av Anita Jensen. Essayet gir en oversikt over kultur- og helsefeltet i en dansk kontekst. Tittel på artikkelen er Kultur og sundhed – et mangfoldigt felt. Et essay.

Mental helse og kreativ skriving

Tidligere i år ble en artikkel om mental helse og kreativ skriving publisert: Mental health recovery and creative writing groups: A systematic review. En systematisk oversiktsartikkel viser at kreativ skriving kan støtte personlig recovery, men det er behov for mer forskning på tilrettelagte, kreative skriveintervensjoner for å komme seg etter psykiske lidelser.

Nordisk tidsskrift

Det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH) utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (juridisk eier), Høgskulen i Volda, Primärvården Skåne, Aalborg universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Turku University of Applied Sciences (TUAS), Kulturforvältningen, Region Stockholm og The University of the Arts Helsinki.

Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid. Alle artikler i NJACH er åpne for alle. En oversikt over de tidligere utgavene finner du her.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)