To nye artikler; kunst og kultur under pandemien i Storbritannia og essay om kultur og helse i Danmark

AktueltForskningMånedens innlegg

Av Marthe Haugdal | 13. mai 2022

To nye artikler i det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH) er publisert.

Den ene tar for seg temaet Kunsterisk, kulturelt og kreativt engasjement under COVID-19: Forbedre den mentale trivselen og den sosiale tilknytningen til universitetsansatte og studenter.

Bakgrunnen for artikkelen er at mye tyder på at dårlig psykisk helse og ensomhet økte i den britiske befolkningen under COVID-19-pandemien. Samtidig tyder medieoppslag på et økt offentlig engasjement for kunst og kultur i nedstengningsperioden.

Les hele artikkelen her

Forfattere er Ceri Wilson, Carol Munn-Giddings, Hilary Bungay, og Anna Dadswell.

Den andre artikkelen er et essay skrevet av Anita Jensen. Essayet gir en oversikt over kultur- og helsefeltet i en dansk kontekst. Tittel på artikkelen er Kultur og sundhed – et mangfoldigt felt. Et essay.

Mental helse og kreativ skriving

Tidligere i år ble en artikkel om mental helse og kreativ skriving publisert: Mental health recovery and creative writing groups: A systematic review. En systematisk oversiktsartikkel viser at kreativ skriving kan støtte personlig recovery, men det er behov for mer forskning på tilrettelagte, kreative skriveintervensjoner for å komme seg etter psykiske lidelser.

Nordisk tidsskrift

Det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH) utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (juridisk eier), Høgskulen i Volda, Primärvården Skåne, Aalborg universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Turku University of Applied Sciences (TUAS), Kulturforvältningen, Region Stockholm og The University of the Arts Helsinki.

Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid. Alle artikler i NJACH er åpne for alle. En oversikt over de tidligere utgavene finner du her.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)