Kan kunsten forbedre den psykiske helsen vår etter pandemien?

AktueltForskningMånedens innlegg

Av Marthe Haugdal | 28. mars 2022

Kan kunsten kan forbedre den psykiske helsen vår etter pandemien?

Verdens Helseorganisasjon (WHO) slår fast at kunst spiller en betydelig rolle for fysisk og psykisk helse, som tilskuer og deltaker. HUNT studien viser at psykiske plager øker blant unge. En stipendiat ved Nord har slått fast at kulturopplevelser gir bedre livskvalitet og øker overlevelsen. Men hva er det med kunstopplevelsen som bidrar til å øke livskvaliteten? Hvordan kan man bruke teater til å skape dialog og innsikt i spørsmål knyttet til mental helse? Og hvordan har det gått med den psykiske helsa i pandemien?

Det var tema torsdag 24.mars ved Nord universitet, studiested Levanger.

Som en del av Folkehelsealliansen i Trøndelag sitt vårmøte fikk medlemmene av alliansen og Nord-studenter delta i en interaktiv forestilling om psykisk helse etter pandemien. Det ble også paneldiskusjon og oppstart av nytt forskningsprosjekt om hvordan interaktivt teater kan bidra til å skape dialog og innsikt i spørsmål knyttet til mental helse.

Scenekunst om mental helse
Scenekunstprosjektet Hvordan har du det – er et kunstnerisk utviklingsprosjekt som undersøker det allmenne menneskets mentale helsetilstand post korona og er et dansk-norsk samarbeid initiert av teaterkompaniet Sir Grand Lear. Hvordan har du det? involverer brukerne/publikum til en kreativ samskaping i selve forestillingen. Forestillingen har blitt spilt i Danmark, med Statens Institutt for Folkesundhed i København som samarbeidspartner. Scenekunstprosjektet omtales som en teatral debrief av koronakrisen, laget av scenekunstkompaniet Sir Grand Lear. Framført av skuespiller Jon Lockert Rohde.

Samtale om kunst og helse

I etterkant av forestillingen ble det en samtale i plenum om kunst og helse, fra tilskuer til deltaker. Der deltok Wenche Torrissen, professor i teatervitenskap ved Høgskulen i Volda og Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg, Ingvild Rømo Grande, scenekunstkompaniet Sir Grand Lear, Brynhild Bye-Tiller, kunstner og fotograf, Levanger Marit Stranden, daglig leder i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Fra tilskuer til deltaker - en samtale om kunst og helse: Fra venstre Ingvild Rømo Grande, scenekunstkompaniet Sir Grand Lear, Marit Stranden, daglig leder i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Wenche Torrissen, professor i teatervitenskap ved Høgskulen i Volda og Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg og Brynhild Bye-Tiller, kunstner og fotograf. Foto: Marthe Haugdal
Fra tilskuer til deltaker – en samtale om kunst og helse: Fra venstre Ingvild Rømo Grande, scenekunstkompaniet Sir Grand Lear, Marit Stranden, daglig leder i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Wenche Torrissen, professor i teatervitenskap ved Høgskulen i Volda og Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg og Brynhild Bye-Tiller, kunstner og fotograf. Foto: Marthe Haugdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt forskningsprosjekt
En pilotstudie om hvordan interaktivt teater kan bidra til å skape dialog og innsikt i spørsmål knyttet til mental helse ble også startet i forbindelse med forestillingen. Hovedmålet med forskningsprosjektet er å samle ny kunnskap om hvilken verdi interaktivt teater kan ha som en strategi i helsefremmende arbeid. I dette forskningsprosjektet har professor Wenche Torrissen (Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg / Høgskulen i Volda) i tett samarbeid med scenograf Ingvild Rømo Grande (Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU og Kompaniet Sir Grand Lear) og Ann Iren Jamtøy (Prosjektkoordinator, NTNU Helse) utformet følgende problemstillinger:
• På hvilke måter kan interaktivt teater bidra til å skape dialog om menneskers mentale helse i lys/kontekst av Covid-19 pandemien?
• Hvilke mulige styrker og svakheter har teater/interaktiv scenekunst i arbeid med å formidle og/eller skape ny kunnskap om mental helse?
• Hvilken innvirkning/effekt har forestillingen Hvordan Har Du Det? på publikum og hva kan dette evt. si om verdien av interaktiv scenekunst for publikums livskvalitet?
Disse spørsmålene vil utforskes gjennom spørreundersøkelser og fokusgruppeintervju.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)