Culture, Health and Wellbeing International Conference

Av Marthe Haugdal | 28. juni 2021

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg deltok i planleggingen av Akuttnettverkets prosjekt «Kultur, kropp og bevegelse», som ble presentert under Culture, Health and Wellbeing International Conference 21-23. juni 2021.

Det var ett av 200 innlegg fra over 20 land. Prosjektet ble presentert av spesialrådgiverne Kari E. A. Lorentzen og Jorunn M. Rørvik, Psykisk helsevern og rus avdeling FOU , Ahus.

Spesialrådgiver Kari E. A. Lorentzen (Til høyre) og Jorunn M. Rørvik, Psykisk helsevern og rus avdeling FOU,  Ahus.
Spesialrådgiver Kari E. A. Lorentzen (Til høyre) og Jorunn M. Rørvik, Psykisk helsevern og rus avdeling FOU,  Ahus.

Prosjektet kartla tilbud som involverer kunst, musikk, natur, fysisk aktivitet, kropp- og bevegelsesorienterte praksiser ved 21 akuttenheter for barn, unge og voksne. Prosjektet ga innblikk i et mangfold av supplerende behandlings- og aktivitetstilbud, og i hvilken grad selvmordsforebyggende og smitteforbyggende tiltak relatert til Covid-19 vurderes i konflikt med tilbudene. Prosjektrapport publiseres snart.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)