Videreutdanning: Musikkbasert miljøbehandling

Av Marthe Haugdal | 15. mars 2021

Lyst til å lære metodene som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Lær hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes som miljøbehandling innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Forskning viser at disse metodene kan fungere mot depresjon, uro og utagering.

Videreutdanning 15 studiepoeng ved Nord universitet, Campus Levanger høst 2021.

Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og skal gi trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse og demens. Det vil også bli gitt en innføring i betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Les mer og søk her

Studiet er samlingsbasert. Det legges opp til 3 samlinger á 3 dager (3+3+3).

Samlinger høsten 2021:

  • samling (uke 38) – 20.-22. september
  • samling (uke 42) – 20.-22. oktober
  • samling (uke 46) – 15.-17. november

Det legges opp til fysiske samlinger, men smittesituasjonen til høsten avgjør om samlingene må kjøres digitalt.

Eksamen blir fredag 10. desember.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)