Nordisk samarbeid dans og aldring

Av Marthe Haugdal | 14. mai 2020

Danseprosjektet Rethink Aging – Nordic: art, health & research er et ettårig nordisk prosjektsamarbeid om dans og eldre. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island deltar i prosjektet som er finanisert av Nordic Culture Point. Dansekunstner Anna Nordanstedt, ansatt i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, er med i prosjektgruppa fra norsk side.

I starten av mars møttes prosjektgruppa i Helsinki, Finland. Tema for møtet var Dance art in elderly care/particatory dance film work with elders. Der hadde de workshop med dansefilmskaper Kati Kallio og en samtale med en tidligere representant fra kulturavdelingen og helseavdelingen i Finland.

I prosjektgruppemøtet i Helsinki møttes Nønne Mai Svalholm fra Danmark (f.v.), Ólöf Ingólfsdóttir fra Island, Björn Säfsten fra Sverige, Anna Nordanstedt fra Norge, Elli Isokosli fra Finland og dansefilmfilmskaper Kati Kellio som også deltok i møtet.

Prosjektet startet i april 2019 og skulle avsluttes med et møte på Island april 2020. På grunn av situasjonen med koronaviruset blir avrunding av prosjektet utsatt til høsten 2020. I møtet på Island var planen å evaluere og se på videreføring av prosjektet. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg følger prosjektet også med øye for finne forskningsspørsmål innenfor tematikken.

– Selv om dette er et relativt kortvarig prosjekt, ligger det likevel et stort potensiale i å opprette et nordisk fagmiljø knyttet til dans og eldre gjennom et slikt prosjekt. Gjennom å møtes på tvers av nordiske land håper vi at denne gruppen vil avdekke nye problemstillinger og ideer knyttet til flere temaer som kan utvikles og tas videre i nye prosjekter. Jeg ønsker å bruke dette prosjektet som et grunnlag for å avdekke mer spesifikke områder innenfor tematikken dans og eldre, sier Nordanstedt.

Dans og aldring

– Prosjektet favner dans og aldring i et bredt perspektiv. Vi åpner for å se på den utøvende danserens muligheter og utfordringer i sin yrkespraksis, hvordan danseuttrykk kan utforskes i møte med eldre statistdansere, hva dans kan tilføre de aller eldste – både som utøvende og som publikummere, og vi ser også hvordan rammene i de ulike landene påvirker feltet og hvilke muligheter for aktivitet som ligger der, sier Anna Nordanstedt.

– Rammene omhandler støtteordninger, men også hvordan de ulike forvaltningsnivå for helse og kultur er strukturert og organisert. Her er det store forskjeller blant landene i Norden, sier hun.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)