WHO-rapport: Kultur som helsefremmende og forebyggende tiltak

Av Marthe Haugdal | 11. november 2019

I dag ble den første WHO-rapporten om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse lansert under et møte i regi av WHO Europe i Helsingfors, Finland.

Rapporten refererer til over 900 publikasjoner, inkludert 200 oversiktsartikler som dekker over 3000 studier. Dette er den hittil mest omfattende kunnskapsoppsummeringen av kultur og helse.

– Kulturens evne til å fremme god helse

Rapporten finner bevis på kulturens evne til å fremme god helse og forebygging av en rekke mentale og fysiske helsetilstander, samt behandling eller håndtering av akutte og kroniske tilstander som oppstår i hele livsløpet. Kunst og kultur kan være kostnadseffektive løsninger siden de ofte kan benytte seg av eksisterende eiendeler eller ressurser, selv om mer forskning er nødvendig innen helseøkonomien på dette feltet.

Rapporten finner også at kultur kan bidra til å tilby multisektoriell, helhetlig og integrert menneskesentrert omsorg, og takle komplekse utfordringer som det ikke er noen aktuelle helse- omsorgsløsninger for. Som sådan kan kultur hjelpe landene til å nå de integrerte målene for viktige globale mål, for eksempel 2030 Agenda for bærekraftig utvikling og det trettende WHOs generelle arbeidsprogram, 2019–2023, som tar sikte på å øke menneskelig kapital, redusere ulikhet og fremme multisektoriale handlinger for helse og velvære.

Se rapporten her

WHO-rapport lansering Helsingfors, Finland
Paneldebatt med representanter fra Sverige, Storbritannia, Finland og Norge. Vegar Rangul fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg deltok for Norge (i midten).

Paneldiskusjon

Lanseringen foregikk i Terrace Foyer i Helsinki Music Center, Helsingfors, Finland. Møtet ble innledet av kunnskaps- og kulturminister Hanna Koskinen. Videre presenterte Daisy Fancourt, som er hovedforfatter for rapporten, hovedfunnene i rapporten.

Lanseringen ble avsluttet med en 2 timers paneldiskusjon, der panelet besto av

  • Daisy Fancourt, Associate Professor of Psychobiology & Epidemiology, Department of Behavioural Science & Health, University College London, United Kingdom
  • Taru Koivisto, Director, Department of Wellbeing and Services, Ministry of Social Affairs and Health, Finland
  • Vegar Rangul, Researcher, Norwegian Resource Centre for Arts and Health, Health and Care, and Postdoctoral Fellow, HUNT Research Centre, Norwegian University of Science and Technology, Norway
  • Annika Söderlund, Senior Advisor, Department for Culture & Resources, Nordic Council of Ministers, Sweden
  • Anna Starbrink, County Council Healthcare Commissioner, Culture and Innovation, Stockholm County Council, Sweden

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)