Nordisk tidsskrift om kultur og helse publisert

Av Marthe Haugdal | 18. november 2019

Første utgave av det nye nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health er publisert. Tidsskriftet har som formål å bidra til spredning av forskning, kunnskap og praksiserfaringer, og er en viktig arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid. Nordic Journal of Arts, Culture and Health er et åpent tilgjengelig (open access) tidsskrift.

Tidsskriftet ble publisert 18.november 2019.

 

– En milepæl i forskningsformidling om temaet

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er medeier i  Nordic Journal of Arts, Culture and Health.

– Dette er en milepæl i formidling av nordisk kultur- og helseforskning, og gir oss en felles, tverrfaglig plattform som tidligere ikke har eksistert. Dette kan bidra til å styrke og fremme forskningen som gjøres på feltet, styrke allianser og bygge broer mellom de nordiske fagmiljøene, sier Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

– Å få et eget tidsskrift om fagfeltet kultur og helse vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og betydningen av kunst og kultur i helse og omsorg.  Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er stolte over å kunne samarbeide med de andre nordiske partnerne om dette prosjektet, sier Håpnes.

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

En vid definisjon av kultur og helse

Tidsskriftet skal styrke kunst-, kultur- og helsefeltet i de nordiske landene, bidra til økt kunnskap på feltet i et nordisk perspektiv, dokumentere pågående prosjekter for å sikre at verdifull kunnskap blir bevart og delt og gi politikere i de nordiske landene et forskningsgrunnlag til bruk i politikkutvikling. Tidsskriftet praktiserer en vid definisjon av kultur og av begrepet helse, noe som inkluderer fysisk, psykisk, kulturell, eksistensiell, emosjonell, åndelig, arbeidslivsrelatert, sosial og samfunnsorientert helse.

Nordic Journal of Arts, Culture and Health utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Høgskulen i Volda, Primärvården Skåne, Aalborg universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm og Turku University of Applied Sciences (TUAS).

Det er mest forskning og praksis fra de nordiske landene, men bidrag fra hele verden ønskes velkommen.

Tidsskriftets målgrupper er forskere og studenter ved akademiske institusjoner, profesjonsutøvere som arbeider med kunstens og kulturens rolle på helserelaterte områder, samt offentlig forvaltning, media og allmennheten.

Artiklene blir utgitt på dansk, engelsk, norsk og svensk. Nordic Journal of Arts, Culture and Health blir gratis å lese på Idunn.no.

To utgivelser av tidsskriftet er planlagt i 2020.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)