Dans og eldre som nordisk kultursamarbeid

Av Marthe Haugdal | 20. september 2019

Danseprosjektet Rethink Aging – Nordic: art, health & research er et ettårig nordisk prosjektsamarbeid om dans og eldre. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island deltar i prosjektet som er finanisert av Nordic Culture Point. Dansekunstner Anna Nordanstedt, ansatt i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, er med i prosjektgruppa fra norsk side. Danseprosjektet startet i april 2019 og varer til april 2020.

– Dette er et relativt kortvarig prosjekt, men det ligger likevel et stort potensiale i å opprette et nordisk fagmiljø knyttet til dans og eldre gjennom et slikt prosjekt. Gjennom å møtes på tvers av nordiske land håper vi at denne gruppen vil avdekke nye problemstillinger og ideer knyttet til flere temaer som kan utvikles og tas videre i nye prosjekter. Jeg ønsker å bruke dette prosjektet som et grunnlag for å avdekke mer spesifikke områder innenfor tematikken dans og eldre, sier Nordanstedt.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg følger prosjektet også med øye for finne forskningsspørsmål innenfor tematikken.

I prosjektgruppemøtet i Aarhus møttes Anna Nordanstedt fra Norge (f.v.), Ólöf Ingólfsdóttir fra Island, Nønne Mai Svalholm fra Danmark, Elli Isokosli fra Finland og Björn Säfsten fra Sverige.
I prosjektgruppemøtet i Aarhus møttes Anna Nordanstedt fra Norge (f.v.), Ólöf Ingólfsdóttir fra Island, Nønne Mai Svalholm fra Danmark, Elli Isokosli fra Finland og Björn Säfsten fra Sverige.

Dans og aldring

– Prosjektet favner dans og aldring i et bredt perspektiv. Vi åpner for å se på den utøvende danserens muligheter og utfordringer i sin yrkespraksis, hvordan danseuttrykk kan utforskes i møte med eldre statistdansere, hva dans kan tilføre de aller eldste – både som utøvende og som publikummere, og vi ser også hvordan rammene i de ulike landene påvirker feltet og hvilke muligheter for aktivitet som ligger der, sier Anna Nordanstedt.

– Rammene omhandler støtteordninger, men også hvordan de ulike forvaltningsnivå for helse og kultur er strukturert og organisert. Her er det store forskjeller blant landene i Norden, sier hun.

I prosjektgruppemøtet i Aarhus møttes Nønne Mai Svalholm fra Danmark, Anna Nordanstedt fra Norge, Ólöf Ingólfsdóttir fra Island, Elli Isokosli fra Finland og Björn Säfsten fra Sverige. Neste møtet i prosjektgruppa er i Norge i oktober.

I dette møtet ble forskningsrapporten Gentænk aldring i Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande – En analyse af Svalholm Dans’ projekt Rethink Ageing, Region Midt 2018-19 av Louise Ejgod Hansen og Line Nordentoft presentert.

Louise Ejgod Hansen presenterte forskningsrapport om Gentænk aldring i Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande under prosjektgruppemøtet i Aarhus. Foto: Anna Nordanstedt
Louise Ejgod Hansen presenterte forskningsrapport om Gentænk aldring i Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande under prosjektgruppemøtet i Aarhus. Foto: Anna Nordanstedt

Dans i praksis

På hvert møte ser man nærmere på praksisen til den dansekunstneren i prosjektgruppa som holder møtet.

Tidligere i september møttes prosjektgruppen i Aarhus i Danmark. Prosjektgruppemøtet ble innledet med en visning av koreograf Nønne Mai Svalholms verk Gravity – en perception af værdi, en danseforestilling handler om sammenstillingen mellom kropp og objekt som dekonstrueres i symbolske møter.

Nønne Mai Svalholm, koreograf og kunstnerisk leder av SVALHOLM har omtalt sin egen forestilling på følgende måte:

Den erfarne krop er et symbol på erfaring, alderdom, liv og død – en rejsende trope, som findes over hele verden. I vores manipulation af krop, objekter og symboler, åbner vi op for nye fortolkninger af subjektet, objektet, menneskelivet og den verden vi er en del af.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)