Ny studie: Musikk og teater gir små, gode øyeblikk av mening

Av Marthe Haugdal | 11. januar 2019

Selv om opplevelsen av øyeblikkene kan virke små, kan nettopp disse få stor innvirkning på livene til personer som har langvarige psykiske problemer.

Det viser en studie gjort av Kristin Berre Ørjasæter.

Artikkelen er bygd på en kvalitativ studie hvor tematikken har vært recovery hos personer med langvarige psykiske problemer. Ørjasæter har spesielt sett på erfaringer fra pasienter ved et musikk- og teaterverksted som er lokalisert ved et norsk psykiatrisk sykehus.

– Studien ser på personer som selv deltar og utøver musikk og teater i en sykehuskontekst. Plutselig handler hverdagen om noe annet enn bare å være syk. De små øyeblikkene der pasientene får en flow– og peak-følelse, og føler mestring og mening i livet, ser ut til å ha ganske stor innvirkning på hvordan de ser verden rundt seg ellers, sier Ørjasæter.

For eksempel viser studien at musikk- og teateraktivitet kan gi personer med langvarige psykiske problemer lyst til å stå opp om morgenen, og at dette avbrekket i sykehustilværelsen kan være det lille som skal til for at man begynner å se verden litt annerledes.

– Pasientene får et endret bilde av hva som er mulig. Vi bør derfor bli mer bevisst på hvilke arenaer som fasiliteter slike små øyeblikk, sier Ørjasæter.

Artikkelen ble publisert i Plos i desember 2018. Les hele artikkelen her:I now have a life – Ørjasæter et al.

Kristin Berre Ørjasæter er hovedforfatter i artikkelen. Larry Davidson, Marianne Hedlund, Ottar Bjerkeset og Ottar Ness er medforfattere.

Kristin Ørjasæter Foto: Thomas Jergel
Kristin Ørjasæter Foto: Thomas Jergel

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)