– Man får en «lykkedusj» når man synger sammen med andre

Av Marthe Haugdal | 27. november 2018

Stressforsker: – Musikk kan dempe smerte og øke lykkefølelsen.

Å synge sammen kan påvirke pulsen og øke produksjonen av «lykkehormonet» oxytocin, fortalte professor og stressforsker Töres Theorell da han gjestet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Levanger mandag.

–          Man risikerer å få en lykkedusj av hormonet oxytocin når man synger sammen med andre, eller når man hører på musikk. Man kan kjenne oppstemthet, og hormonet kan også dempe smerte. Man kan kjenne seg mer lykkelig rett og slett, fortalte stressforskeren som jobber ved et av verdens ledende medisinske universitet, Karolinska Institutet, i Stockholm.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg inviterte mandag til seminaret Musikkens virkning på kropp og sinn. Seminaret ble holdt ved Nord universitet i Levanger der over 200 personer kom for å lære mer om hva musikken gjør med hjernen og kroppen.

Man risikerer å få en lykkedusj av hormonet oxytocin når man synger sammen med andre, eller når man hører på musikk, ifølge stressforsker Thöres Theorell. Under seminaret måtte effektene å synge sammen også testes ut. Foto: Thomas Jergel
Man risikerer å få en lykkedusj av hormonet oxytocin når man synger sammen med andre, eller når man hører på musikk, ifølge stressforsker Thöres Theorell. Under seminaret måtte effektene å synge sammen også testes ut. Foto: Thomas Jergel

Pulsen kan styres av musikk

Nyere hjerneforskning viser at sang, musikk og andre kulturuttrykk virker direkte inn på kroppens fysiologi. Så stor fysiologisk virkning har musikken at pulsen kan påvirkes dersom man hører på musikk man har knyttet følelser til.

–          Studier viser at pulsen kan øke eller senke farten avhengig av hvilken musikk som spilles. Musikkopplevelsen og pulsen henger sammen med hvilke erfaringer og følelser man har til musikken som spilles eller sangen som synges. Studien viste at pulsen hos noen av deltakerne økte eller sank med 20 slag i minuttet da de hørte selvvalgt musikk som de hadde knyttet positive eller negative følelser til, sier Theorell.

Han fortalte også om en studie som så nærmere på kroppens reaksjoner når man hører musikk.

–  Mange har sikkert opplevd å få gåsehud når en spesiell sang blir spilt. I en studie så vi at i det gåsehuden kom så økte pulsen, svetten økte og hudtemperaturen gikk ned 0,7 grader på 40 sekunder, fortalte Theorell.

Stressforsker Thöres Theorell holdt innlegg om musikkens betydning for hukommelse, stressmestring og helse under seminaret «Musikkens virkning på kropp og sinn» i regi av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Foto: Thomas Jergel
Stressforsker Thöres Theorell holdt innlegg om musikkens betydning for hukommelse, stressmestring og helse under seminaret «Musikkens virkning på kropp og sinn» i regi av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Foto: Thomas Jergel

Kultur bra for befolkningen

Steinar Krokstad, professor og daglig leder ved HUNT forskningssenter, fortalte om musikk i samfunnsmedisin og folkehelsearbeid.

–          I sum plages vi av stressrelaterte helseplager i det moderne samfunnet. Det som plager store deler av befolkningen gjennom livet er psykiske helseplager og muskelrelaterte smerter, ofte kroniske smerter. Men hvordan påvirkes musikk og kulturaktivitet folkehelsa, spurte Krokstad.

Kunnskapsgrunnlaget er ikke like sterkt som på individnivå, men i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) ser det ut som at musikk og kulturaktiviteter har god helseeffekt ikke bare hos hver enkelt, men at dette også kan gi utslag på befolkningsnivå og dermed på folkehelsa.

–          Forskning viser at de som deltar i kulturaktiviteter opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet og har litt lavere forekomst av angst, sa Krokstad.

Steinar Krokstad, daglig leder HUNT forskningssenter, NTNU, professor og lege, fortalte om musikk i samfunnsmedisin og folkehelsearbeid. Foto: Thomas Jergel
Steinar Krokstad, daglig leder HUNT forskningssenter, NTNU, professor og lege, fortalte om musikk i samfunnsmedisin og folkehelsearbeid. Foto: Thomas Jergel

 

Det var selvføgelig også plass til sang på seminaret "Musikkens virkning på kropp og sinn". Foto: Thomas Jergel
Det var selvføgelig også plass til sang på seminaret “Musikkens virkning på kropp og sinn”. Foto: Thomas Jergel

Storsalen ved Nord universitet i Levanger var så godt som fullsatt under arrangementet. Foto: Thomas Jergel.Storsalen ved Nord universitet i Levanger var så godt som fullsatt under arrangementet. Foto: Thomas Jergel.

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, ønsket velkommen. Foto: Thomas Jergel
Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, ønsket velkommen. Foto: Thomas Jergel
Arrangementet Musikkens virkning på kropp og sinn ble arrangert ved Nord universitet i Levanger. Arrangør var Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Foto: Thomas Jergel
Arrangementet Musikkens virkning på kropp og sinn ble arrangert ved Nord universitet i Levanger. Arrangør var Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Foto: Thomas Jergel

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)