Musikkbasert miljøbehandling en del av fremtidens eldrepolitikk

Av Marthe Haugdal | 14. mai 2018

Musikkbasert miljøbehandling løftes fram som et av tiltakene under Helsehjelp i den nye kvalitetsreformen Leve hele livet, Meld St. 15 (2017-2018).

I begynnelsen av mai ble stortingsmeldingen Leve hele livet lansert av regjeringen på Helsekonferansen 2018 på Gardermoen.

Målet er å jobbe for at eldre skal kunne ha gode hverdager, også når helsen etter hvert kan svikte. Eldre skal kunne få være aktive og delta i sosiale fellesskap, og eldre skal kunne få bidra med sine ressurser og bli verdsatt.

Miljøbehandling løftes opp som et viktig tiltak i denne nye kvalitetsreformen for eldre. Herunder omtales opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, som er lagt inn i Helsedirektoratets Kompetanseløft 2020. Opplæringsprogrammet inngår som en del av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorgs virksomhet. Kompetansesenteret og Nord universitet samarbeidet med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse og Bergen Røde Kors Sykehjem om dette opplæringsprogrammet.

Framtidsrettet virksomhet

– Vi setter stor pris på at Musikkbasert miljøbehandling er nevnt spesifikt i denne sammenhengen. Det gir oss et signal om at virksomheten vi driver er framtidsrettet og vil kunne bidra til å gi omsorgsbegrepet et bredere innhold, sier daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg Odd Håpnes.

Miljøbehandling i helse og omsorg (Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse)
Miljøbehandling i helse og omsorg (Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse)

Dette står i Leve hele livet

I Leve hele livet står følgende: For å utvikle og spre miljøterapeutiske metoder og arbeidsformer er det opprettet et nasjonalt kompetansemiljø for kultur, helse og omsorg tilknyttet Levanger kommune i samarbeid med fag og forskningsmiljøer. Det er bevilget midler til å videreutvikle og spre opplæringsprogram om miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang til ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Også to eksempler fra Musikkbasert miljøbehandling trekkes fram:

Ved Feviktun bo- og omsorgssenter i Grimstad kommune er systematiske sang- og musikkverktøy tatt i bruk fra høsten 2016. Tiltaket har ført til et større fokus på beboernes restressurser og en mer interessant og variert arbeidsdag for de ansatte. En beboer har fått fjernet tvangsvedtak etter at musikkbasert miljøbehandling ble implementert i daglig omsorg. Det er betydelig mindre uro, aggresjon og bruk av tvang. Kilde: www.grimstad.kommune.no

Ytterøy helsetun i Levanger kommune har tatt i bruk sang, musikk og bevegelse som miljøbehandlingsmetode. Det er CD-spillere på alle
pasientrom og sang og musikk benyttes i stellsituasjoner og under måltider. Satsningen på miljøbehandling har medført en betydelig reduksjon i bruk av psykofarmaka og sovemedisiner. Kilde: www.levanger.kommune.no

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)