Minidokumentar om “Syng deg friskere”-koret

Av Marthe Haugdal | 6. april 2018

Se minidokumentaren om “Syng deg friskere”- koret i Levanger, et prosjektkor for folk med psykiske helseutfordringer.

Sommeren 2015 deltok rundt 20 personer i et unikt korsangprosjekt kalt «Syng deg friskere» i regi av Nord universitet. Målet var å prøve ut og evaluere effekten av korsang som aktivitet for å bedre den psykiske helsen hos mennesker med psykiske vansker. Bak prosjektet står Arve Almvik og Grete Daling, begge førstelektor ved Nord universitet. Nå har koret blitt et samarbeidsprosjekt mellom Krafttak for sang og Nord universitet.

Se hvordan noen av kormedlemmene har det i dag i denne minidokumentaren:

Det har blitt laget en håndbok fra prosjektet. Les om den her

Nord universitet er en del av partnerskapet til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Trøndelag fylkeskommune, Helse Nord-Trøndelag HF, HUNT forskningssenter (Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU) og Levanger kommune er også i partnerskapet.

Trøndelag Fylkeskommune har også vært med på finansieringen av prosjektet.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)