20-årsjubileum for Aldring og helse

Av Marthe Haugdal | 24. august 2017

I år er det 20 år siden Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse startet sin virksomhet. Denne uken inviterte de til jubileumsmarkering i Det Norske Teatret i Oslo.

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, var til stede på jubileet.

– Aldring og helse er en viktig samarbeidspartner for kompetansesenteret. De gjør en kjempejobb og er svært solide. Vårt kompetansesenter lærer mye av Aldring og helse, sier Håpnes.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har Aldring og helse som en viktig samarbeidspartner i blant annet opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling.

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Kurs- og utdanningsløpet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020.

Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder ved Aldring og helse, fortalte under jubileumsmarkeringen om ABC-modellen som har vært en stor suksess. Forskningssjef Geir Selbæk fortalte om forskningen til Aldring og helse.

Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder ved Aldring og helse, under jubileumsmarkeringen.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)