Musikkbasert miljøbehandling på Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017

Av Marthe Haugdal | 26. april 2017

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg presenterte opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling under Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017 i Bergen denne uken.

– Denne konferansen er en viktig flerfaglig møteplass innen eldreomsorg, og jeg er glad for å få muligheten til å dele hva Musikkbasert miljøbehandling er og hvorfor det er et så nyttig verktøy for ansatte i helse- og omsorgssektoren, sier Håpnes.

Supplement til musikkterapien

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse for helsearbeidere skal forsterke musikkens betydning i omsorgsarbeidet, og være et supplement til musikkterapien.

Lyst på en innføring i Musikkbasert miljøbehandling? Vi arrangerer seminar på Gardermoen 29.mai 2017.

Den nasjonale satsningen Musikkbasert miljøbehandling –  integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og lagt inn i Kompetanseløft 2020.

Kurs- og utdanningsløpet deles opp i ulike deler; ABC Musikkbasert miljøbehandling, samlingsbasert kurs og utdanninger. Kurs arrangeres i alle fire helseregioner. Kursoversikt finnes her.

Nevrologisk musikkterapi

Musikkbasert miljøbehandling bygger på prinsippene i nevrologisk musikkterapi (NMT), og tar i bruk kunnskap fra musikkterapien. Musikkterapien bygger på en humanistisk modell og utføres av musikkterapeuter. NMT er knyttet til helsevitenskap og musikkens effekter på hjerne og kropp. Musikkbasert miljøbehandling kan utføres av helse- og omsorgsarbeidere og er lett å integrere i daglig pleie- og omsorgsarbeid.

Konferansen i Bergen er et samarbeid mellom Fagforbundet, Verdighetsenteret – Omsorg for gamle, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Pensjonistforbundet og Helsedirektoratet.

.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)