Musikkbasert miljøbehandling – et populært opplæringsprogram

Av Marthe Haugdal | 2. mars 2017

Nord universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg gjennomfører i perioden 2015-2017, opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB) med integrert bruk av musikk og sang til ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Bergen Røde Kors Sykehjem er også samarbeidspartner i programmet.

Er du interessert i å delta? Les om Musikkbasert miljøbehandling og se kursoversikt

I 2016 deltok 396 personer i opplæringsprogrammet. Det ble gjennomført opplæring og utdanning i alle fire helseregioner, og personer fra 23 kommuner deltok på de ulike kurs- og utdanningene.

Foto: Martin Lundsvoll (Aldring og helse)
Foto: Martin Lundsvoll (Aldring og helse)

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang

– Formålet er å tilby opplæring og utdanning om miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang til ansatte helse- og omsorgstjenestene, sier Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja er tilknyttet kompetansesenteret og har en viktig faglig rolle i opplæringen.

Opplæringsprogrammet er tilpasset ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Arbeidet bygger på personsentrert omsorg.

– Kompetansesenteret bidrar med faglig innhold og faglige ressurser samt til gjennomføring av deler av opplæringsprogrammet. Dette gjør vi sammen med musikkseksjonen og helsefag ved Nord universitet, Campus Levanger, sier Håpnes.

ABC– Musikkbasert miljøbehandling

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse har utviklet ABC – Musikkbasert miljøbehandling, som er en viktig del av opplæringsprogrammet.

Opplæringsprogrammet er faglig forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013), og lagt inn i Kompetanseløft 2020.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)