Vellykket seminar om dans for livsglede, mestring og helse

Av Marthe Haugdal | 2. november 2016

Helse- og omsorgsektoren møtte dansefeltet til seminar om dans som ressurs i eldre- og demensomsorg i Bærum kulturhus.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Dans i Nord-Trøndelag, CODA Oslo International Dance Festival og Bærum Kulturhus presenterte et tverrfaglig seminarprogram om dans som et verktøy i helse- og omsorgsarbeid for eldre.

Årets seminar ble gjennomført i Bærum kulturhus, og deltakerne kom fra Oslo og Akershus.

– Målet med seminaret var å gi kunnskap og verktøy slik at dans og rytmisk trening kan brukes i daglig omsorgsarbeid, sier Odd Håpnes, daglig leder ved kompetansesenteret.

Les mer: – Dans deg mer levende. Danseseminar i 2015 på Værnes

– Dette er en unik brobyggerarena mellom helse og kultur, og en spennende og ny måte å møtes på. Dette gir mulighet for utveksling av erfaringer og utvikling av nettverk, og vi håper vi ansatte i helse- og omsorgsektoren og dansefeltet vil la seg inspirere slik at enda flere ser hvordan kultur og helse og omsorg kan møtes og skape noe sammen, sier Odd Håpnes, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Under seminaret ble mange ulike eksempler på arbeid med dans for og med et eldre publikum presentert; både fra kunst- og terapeutiske perspektiver. Blant foredragsholderne var Arne Fagerholt, Anne Ekenes, Krister Nyström, Hilde Rustad og Rebecca Seymour.

Dans i Nord-Trønderlag har vært en samarbeidspart i utviklingen av seminarprogrammet. De er engasjert av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og bidrar med nettverk inn i dansefeltet og er konsulent på spørsmål knyttet til dans og helse.

Daglig leder, Anna Hegdahl, er glad for at dansefeltet møter helse- og omsorgssektoren på en ny måte gjennom dette seminaret og fjorårets som ble arrangert på Værnes.

– Vi ser at dette er nyttig for begge områdene, og planlegger allerede et oppfølgingsseminar neste år, sier Hegdahl.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)