Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag er etablert

Av Marthe Haugdal | 8. oktober 2015

Nord-Trøndelag er dermed det andre fylket i landet der så mange aktører samler seg til et forpliktende helsefremmende og forebyggende arbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag ble etablert 1.oktober 2015 og skal jobbe for å bedre folkehelsa til nordtrønderne.

– Vi ser at Nordland har etablert et solid folkehelsesamarbeid. Med denne alliansen har også vi i Nord-Trøndelag alle muligheter til å bidra til bedre folkehelse. I tillegg har vi Norges beste datagrunnlag gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), sier Steinar Krokstad, nyvalgt leder i Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag og nestleder i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Kompetansesenterets daglige leder, Odd Håpnes, er glad at et slikt initiativ er tatt, og synes det er en selvfølge at kompetansesenteret skal bidra.

– Vi vet at enkle grep kan gi stor effekt på folkehelsa. Her kan også kulturelle opplevelser og virkemidler være et bidrag, sier Håpnes.

Disse aktørene er med i Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag.
Disse aktørene er med i Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)