– Dans deg mer levende

Av Marthe Haugdal | 16. oktober 2015

Værnes: – Våg å bruk rytmen din og dans deg mer levende, var oppfordringen til professor Gunn Engelsrud fra Norges idrettshøgskole.

Dansens muligheter for å bedre liv og helse for utsatte grupper var temaet da Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Trondheim kommune denne uken arrangerte nasjonal konferanse på Værnes.

Blant bidragsyterne var professor Gunn Engelsrud fra Norges idrettshøgskole.

– Alle er født med en rytme og med bevegelser. Vi må tørre å bruke de gjennom livet. Det å danse skaper deltakelse og glede. Alle kan danse og alle er uttrykkende kropper, helt fra vi tar vårt første åndedrag. Kroppen er den viktigste kontaktflaten mellom dere og andre. Derfor må vi tørre å danse oss mer levende, sa professor Gunn Engelsrud fra Norges idrettshøgskole.

Dansekunstner Lisa Nøttseter holdt en presentasjon om bruk av dans i møte med demente.
Dansekunstner Lisa Nøttseter holdt en presentasjon om bruk av dans i møte med demente.

Dans for bedre helse

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, er glad for å for første gang kunne arrangere et seminar om betydningen dans kan ha for liv og helse.

– Vi ønsker å øke oppmerksomheten om bruk av dans og rytmisk trening som virkemiddel for å bedre livskvalitet og helse, spesielt for personer i omsorg som har demens eller fysiske utfordringer. Vi ønsker å gi blant annet helsearbeidere verktøy som kan brukes i den daglige omsorgen, sier Håpnes.

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (f.v.), professor Gunn Engelsrud fra Norges idrettshøgskole og professor Sverre Krüger ved NTNU.
Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (f.v.), professor Gunn Engelsrud fra Norges idrettshøgskole og professor Sverre Krüger ved NTNU.

Nye, friske hjerneceller fødes

Ifølge professor Sverre Krüger ved NTNU, viser forskning at estetikk, dans, bevegelse og lek er uhyre viktig for menneskenes nevrologiske funksjoner.

– Forskerne har sett at dans, kunst, form og farger er viktig for hjernen. Dans er godt blant annet godt for det nevrologiske. Dansen gjør faktisk at hjernen vår skaper nye og friske hjerneceller, sa professor Sverre Krüger ved NTNU.

Omfattende forskning viser at sang, musikk, dans, rytmisk trening og andre tiltak fra kulturfeltet som benyttes i pleie- og omsorg, virker positivt på behandling, livskvalitet og medikamentbruk hos pasienter med for eksempel demens eller Parkinson. Aktiv deltakelse i kulturaktiviteter har få bivirkninger, kan forsinke utviklingen av demens, redusere stress og lindre smerter. Dette mobiliserer egne ressurser hos den som mottar omsorg, og kan gi viktige bidrag til helsesektoren.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)