Lærte hvordan filt kan brukes i omsorgsarbeidet

Av Marthe Haugdal | 28. august 2015

– Vær tålmodig og vent på respons, er kunstner Anne Helga Hennings råd til helse- og omsorgsarbeiderne. 

Mønster, nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, anne helga henning, levanger, LevArt
Kunstner Anne Helga Henning (t.h) forklarer hvordan filt kan brukes i omsorgsarbeidet.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og LevArt arrangerte denne uken et praktisk seminar for å lære helse- og omsorgsarbeidere teknikker om hvordan filt og andre materialer kan brukes i deres daglige arbeid.

Deltakerne fikk se eksempler på hvordan iboende kulturelle og estetiske ressurser kan lokkes fram, både hos de ansatte og den som mottar omsorg.

Kurslederne Anne Helga Henning og Gry Ulrichsen har gjennom kunstprosjektet «Mønster» sett hvordan bruk av materialet filt har gitt nytt innhold, mestring og glede i hverdagen til ansatte og demente ved blant annet Ytterøy Helsetun. De delte sine erfaringer med seminardeltakerne.

– Vær tålmodig og vent på respons. Hvert møte er ulikt og pasientene kan respondere forskjellig fra gang til gang. Skap rom for hver enkelt og la de bruke den tiden de trenger. Da kan det oppstå en kontakt som man ellers ikke oppnår med disse personene, forteller Anne Helga Henning.

Skapes gode øyeblikk

Avdelingsleder Kristin Haugdahl Nøst ved Ytterøy Helsetun har sett prosjektet på nært hold. Hun delte sine erfaringer fra Mønster-prosjektet med eldre demente.

– Vi ser at dette virker. Det skapes mange gode øyeblikk for både pasienten og de ansatte, sier Kristin Haugdahl Nøst ved Ytterøy Helsetun.

– Pasientene har mange timer å leve på mellom de daglige gjøremålene. Vi ser at Mønsterprosjektet og bruken av filt har gitt pasientene en mestringsfølelse og en mulighet for toveiskommunikasjon som ikke i alle tilfeller er mulig ellers. Vi ser også at det gjør noe med de i ettertid, forteller Haugdahl Nøst.

I de senere årene har ulike miljøtiltak og nye måter å møte pasientgrupper på vist seg å ha god effekt på behandling, trivsel, medikamentbruk og personellressurser. Dette gjelder ikke minst eldre- og demensomsorgen. Nyere studier viser at når ansatte får mulighet til å bruke sang, musikk og andre kulturtiltak terapeutisk, fungerer det mot uro og depresjon ved demens eller mot utagering ved stell og daglige aktiviteter. Dette er beskrevet i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, kap 5.2.1.

Les også: På sykehjemmene i Lillehammer kommune bruker pleierne sang og musikk på jobb

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)