Sang og musikk hjelper demente

Av Alexandra Dahlen | 5. mars 2015

Det er dokumentert at demente roer seg når de hører sang og musikk de liker. Nå er det også dokumentert at medisinbruken går ned når de demente hører på sang og musikk. Det gjelder særlig hos demente som er deprimerte eller utagerende.

På sykehjemmene i Lillehammer kommune bruker pleierne sang og musikk på jobb, og resultatene er svært oppløftende. På Lillehammer helsehus har nedgangen i medisinbruk gått ned med hele 40 prosent det siste halve året. Samtidig har sykefraværet blant de ansatte gått ned, antakelig på grunn av at pleiesituasjonen blir mindre fysisk krevende.

Og det er ikke bare de ansatte ved sykehjemmene som synger for de demente. Også barnehagene er involvert i prosjektet.
– Vi er medisin for de gamle, og de smiler så mye når vi er her, forteller barna.

Samarbeidet mellom eldreinstitusjoner og barnehager er en del av konseptet Generasjonssang i Lillehammer kommune.

Les og lær!
Lillehammer kommune har mye informasjon om prosjektene på sidene om musikkbehandling og generasjonssang.

Musikkbehandling

Generasjonssang

Se og lær!
NRK har laget flere reportasjer om prosjektene med sang og musikk som behandling.

Denne saken ble laget rett etter at prosjektet var startet.

Dette innslaget ble sendt på Dagsrevyen og handler om møtet mellom barna fra Jørstadmoen barnehage og demente.
Vil du heller lese om dette, finner du det på denne siden.

I dette innslaget er det fokusert på hva barnehagebarna syns om å besøke de demente.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)