Meld deg på samlingsbasert kurs i musikkbasert miljøbehandling

Av Alexandra Dahlen | 11. mars 2024

Kurset arrangeres i Trondheim og er åpent for alle interesserte.

Vi ser to damer som holder hender og smiler. Bak dem ser vi også to damer som holder hender og smiler. Til høyre i bildet, ser vi ansiktet til to personer som smiler.
Etter endt kurs skal deltakerne kunne anvende enkle musikkbaserte metoder og verktøy i miljøbehandling. Her fra et samlingsbasert kurs i Lillehammer kommune.

Kurset godkjennes av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 45 timer for helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, leger, fysioterapeuter, ansatte innen psykisk helsearbeid, annet helsepersonell, aktivitører, musikkterapeuter og kulturarbeidere, ledere og administratorer i kommuner og institusjoner.

Gå til påmelding >>

Kursopplegg:

 • Tre samlinger (2+2+1 dag)
 • Fokus på metoder og verktøy
 • Praktisk hjemmeoppgave mellom 1. og 2. samling
 • Praksisveiledning og erfaringsdeling
 • Kursbevis gis til alle deltakere som har en oppmøteprosent på minimum 80%

Kursdatoer:

 • 1. samling: 23.-24. april (08.30-15.30)
 • 2. samling: 28.-29. mai (09.00-15.00)
 • 3. samling: 20. august (09.00-15.00)

Kursavgift:

 • 2000,-

Sted:

 • Trondhjems hospital

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter endt kurs skal deltakeren

 • ha grunnleggende kunnskap om musikkbasert miljøbehandling og hvordan musikk påvirker hjerne, kropp og sinnsstemning
 • ha kunnskap om betydningen av godt lydmiljø og tillitsbasert kommunikasjon
 • ha kunnskap om musikkbaserte metoder og verktøy
 • ha kunnskap om metoder for observasjon, kartlegging, tiltak, dokumentasjon og evaluering ved individualisert musikk i daglig pleie og omsorg

 

Ferdigheter:
Etter endt kurs skal deltakeren

 • kunne anvende enkle musikkbaserte metoder og verktøy i miljøbehandling
 • kunne anvende enkle sanger og rytmiske øvelser
 • kunne anvende metoder for observasjon og kartlegging ved individualisert musikk
 • kunne vurdere behov og iverksette tilpassede musikkbaserte tiltak
 • kunne reflektere over egen praksis sammen med andre og justere denne på bakgrunn av ny kunnskap og nye ferdigheter
 • kunne bidra til implementering av musikkbasert miljøbehandling og holdningsskapende arbeid

 

Påmelding:

 

Les også:

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)