Gjør teater og kulturopplevelser tilgjengelig for alle

Av Alexandra Dahlen | 26. september 2023

Kulturen har et stort potensial for å kunne bidra til god folkehelse, og bør bli et naturlig tiltak å bruke for å møte samfunnets folkehelseutfordringer, sier professor Wenche Torrissen.

Professor Wenche Torrissen
Professor Wenche Torrissen presenterte forskningsprosjektet Relæxt teater under årets Folkehelsekonferanse i Tromsø.

Nylig deltok hun på Den Nasjonale Folkehelsekonferansen i Tromsø. Her presenterte hun forskningsprosjektet Relæxt teater som er en pilotstudie av utvikling av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner.

– Bakgrunnen for prosjektet er at det eksisterer et gap mellom politiske visjoner og lovfestede rettigheter til deltakelse i kulturaktiviteter for hele befolkningen, og de faktiske tilbudene til grupper som trenger tilpasninger for å kunne delta, forteller prosjektleder professor Anita Salamonsen fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, UiT Norges arktiske universitet.

Hva er Relæxt teater?

Rett til deltakelse i kulturlivet er en menneskerett. Det er nedfelt i norsk kulturlovgivning og FN-konvensjoner. Men til tross for dette, er det veldig mange som ikke får mulighet til å delta på kulturarrangement som teater på grunn av normbrytende funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner som gjør at man ikke kan eller ikke vil forholde seg til de skrevne og uskrevne normene som preger kulturlivet.

Et eksempel på dette er normen om at publikum på teater skal være stille og ikke gjøre så mye ut av seg. Når disse normene blir brutt får det ofte store konsekvenser, og publikum som ikke er stille og som kanskje viser for stor entusiasme og danser med når de ser en forestilling, blir ofte hysjet på, og sendt ut av teateret. Dette er erfaringer som mange har.

Det å utestenges fra kulturlivet er et brudd på menneskerettighetene deres. Relæxte forestillinger gjør noe med dette ved å legge til rette for at alle skal få mulighet til å ta del i kulturlivet uten å bli hysjet på og utestengt. Som første teater i Norge har Hålogaland teater introdusert denne formen for tilrettelegging til publikum i Tromsø-regionen.

– Målet er å sikre at alle uansett funksjonsnedsettelse/funksjonsvariasjon skal ha mulighet til å se teaterforestillinger av høy kunstnerisk kvalitet, forteller Torrissen.

Under en Relæxt forestilling gjøres det tilpasninger som:

  • Lyset i salen vil være dempet, men aldri avslått.
  • Det vil være redusert bruk av scenerøyk.
  • Lydnivået vil være justert i de høyeste toppene.
  • Andre potensielle triggere spesifikt for forestillingen informeres om på forhånd.
  • Teateret utarbeider en visuell guide som beskriver hele opplevelsen fra publikum kommer til teateret til forestillingens slutt. Den visuelle guiden gjøres tilgjengelig før forestillingen.

 

– Det viktigste å trekke frem er at alle får lov til å uttrykke seg fritt under forestillingen. Det er lov å snakke, le, gråte, tikse og rope. Du har lov til å lage bråk, bevege deg, spise og ta en pause fra forestillingen om du ønsker det, forteller Torrissen.

Samlet sett er disse tiltakene iverksatt for å redusere stresset ved å gå på teater, slik at opplevelsen kan være forutsigbar, hyggelig og tilgjengelig for alle.

En unik mulighet til å inkludere alle

Professor Wenche Torrissen og professor Anita Salamonsen.
Professor Wenche Torrissen og professor Anita Salamonsen.

Resultatene fra forskningsprosjektet bekrefter at mange barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner og deres familier og omsorgspersoner føler seg ekskludert fra teatret, også i Norge.

Med Relæxt teater har de fått muligheten til å besøke teateret, føle seg velkommen og inkludert, da disse forestillingene er spesielt tilpasset for barn, voksne og familier som kan oppleve det som utfordrende å delta på ordinære forestillinger.

– Både foreldre og omsorgspersoner beskriver dette som en unik mulighet som gir tilgang til kunst, skjønnhet, glede, mening og kulturelt medborgerskap, sier Salamonsen.

Kultur er viktig for folkehelsen

Epidemiologiske studier, inkludert studier på data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), viser at kulturell deltakelse bidrar til å fremme helse og velvære i befolkningen. Det å legge til rette for at alle skal kunne delta i kulturaktiviteter er derfor et viktig tiltak for folkehelsen.

Når vi vet at kulturdeltakelse fremmer helse og velvære, blir det spesielt viktig å skape rammer som gjør det enklest mulig for alle å delta i kulturlivet. Hålogaland Teater sin satsing på Relæxt-forestillinger bør derfor utvides til alle kulturinstitusjonene i Norge, påpeker Torrissen.

 

Les mer om prosjektet her >>

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)