Anna C. Nordanstedt

Av Alexandra Dahlen | 30. august 2023

Anna C. Nordsanstedt
Anna C. Nordsanstedt

Anna C. Nordanstedt har en spesiell interesse for å utvikle kunstprosjekter i møte med og for de aller eldste. De siste årene har Anna gjennom sitt produksjonsselskap Anna & CO utviklet forestillinger som BREVET og SKOGEN for målgruppen de aller eldste på institusjon. I begge produksjonene står møter i bevegelse og sansing i sentrum. Anna har gjennom utvikling av en bevegelses-praksis i møte med gruppen Creme Fraiche Dansekompani 60+ i Levanger utforsket verdien av ro, pust, sanselighet, tilstedeværelse og enkle rammer for bevegelses-improvisasjon. Anna har undervist dans for studenter på Musikkbasert miljøbehandling og Kultur og helse ved Universitet Nord. Fra 2019 har Anna utvekslet erfaringer om dans og alder og dans i et generasjonsperspektiv i nordisk sammenheng gjennom nettverkene «Rethink aging- Nordic» og «Dans a lifelong expression» støttet av Nordic Culture Point. Anna er siden 2019 mottaker av Statens kunstnerstipend.

Om workshopen hennes

Å gå in i SKOGEN sammen – I denne workshopen deler Anna erfaringer og bevegelser fra feltarbeidet i omsorgsbasene, med utgangspunkt i hva som kan være interessant både for helsefagarbeidere og dansekunstnere.

I løpet at 2023 har Anna C Nordanstedt arbeidet sammen med et tverrfaglig team for å utvikle forestillingen SKOGEN, som har hatt som ønske å invitere beboere av eldre ved omsorgsbaser inn i et sanselig univers som gir fornemmelser av skog; Skogen med stien som svinger seg inn, bladverket over, mørke langt borte, lyden av en ugle, skyggen av et greinverk, den myke mosen under, den store maurtua, vandringen og trallen. Med dette ønsker vi å tilby et sted som åpner for frie assosiasjoner og erindringer.

I prosessen har teamet hatt regelmessige undersøkelser ute i feltet på omsorgsbaser.

Hensikten har hvert å undersøke bevegelse, musikk og visuelt materiale i møte med målgruppen av eldre for å kvalitetssikre at vi gjennom forestillingen SKOGEN tilbyr en god opplevelse.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)