Anna Duberg

Av Alexandra Dahlen | 30. august 2023

Anna Duberg. Foto: Dans för hälsa.
Anna Duberg. Foto: Dans för hälsa.

Anna Duberg har en doktorgrad i helsefag fra Örebro universitet i Sverige og er registrert fysioterapeut innen barne- og ungdomspsykiatri. Hun er forskningsveileder ved University Healthcare Research Center i Sverige og jobber for tiden også som innovasjonscoach i Region Örebro County. Anna er spesielt kjent for sitt engasjement innen stressreduksjon i ungdom, der danseforskningen hennes (avhandling 2016) har blitt en prisvinnende implementert sosial innovasjon i helsevesenet. Aktuelle intervensjonsstudier: – Danseprosjektet (dans for unge jenter med internaliserende problemer) – Just in TIME-studie (dans og yoga for jenter 9-13 år med FAPDs) – SWAN-studie (Structured Water Dance for voksne med PIMD) – ReActivate (Fysisk aktivitetsintervensjon for barn med kroniske smerter) – DigiYoga Care (Digital Yoga Intervention in Cancer Rehabilitation) (Brystkreft).

Om webinaret hennes

Anna Duberg skal holde et webinar for oss der hun deler av sine erfaringer fra danseforskningen sin innenfor helse, spesielt i arbeidet med stressreduksjon i ungdom og hvordan slikt type arbeid som sosial innovasjon kan implementeres innenfor helsevesenet. Her vil det også bli tid og rom for diskusjon og spørsmål fra salen.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)