Å bygge bro mellom kreative kunstterapier og kunst i helse

Av Marit Stranden | 31. august 2023

Stephen Clift
Stephen Clift i Malmö.

Stephen Clift anmelder boka «Bridging the Creative Arts Therapies and Arts in Health» i tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health.

Boka med Bett og Huet som redaktører dekker de siste tre tiårenes utvikling innen kreative kunstterapier og kunst og helse for både politikk, retningslinjer og praksis i USA og Storbritannia. Store deler av verden er representert i kapitlene, men forskningen i den nordiske regionen er ikke referert.

Boka dekker samarbeid mellom kunstterapeuter og kunstneriske utøvere med et bredt spekter av miljøer som lokalsamfunn, museer, gallerier, utdanningsinstitusjoner, sykehus for psykiatriske lidelser og helse- og sosialinstitusjoner. åvirkningen av COVID-19 og bidragene fra kunstterapeuter og kunstneriske utøvere online for å takle de negative sosiale og helsemessige konsekvensene av pandemien.

Clift fant beskrivelsen av programmet «Creative Forces» i USA spesielt interessant. Forfatterne illustrerer kraften til visuell kunst, musikk og dans i å støtte veteraner som lever med krigens fysiske og psykologiske arr, og viktigheten av et helhetlig. Det pekes på viktigheten av å både behandle enkeltpersoner og et bredere samfunnsengasjement med mulighet for veteraner og deres familiemedlemmer til å være kreative.

Et annet eksempel Clift trekker fram er erfaringene fra rehabilitering av rusmisbrukere etter fem års samarbeid mellom en behandlingsenheten for narkotikaavhengighet, ved Statens psykiatriske sykehus i Attica, og Nasjonalmuseet for samtidskunst i Athen,  National Museum of Contemporary Art i sentrum av Athen hvor fattigdom, narkotikamisbruk og trafficking er alvorlige sosiale problemer. Forfatterne mener at museumsprogrammer kan gi positive bidrag til hverdagslivet til tidligere rusmisbrukere og andre marginaliserte individ. Her referer Clift videre til McKay 2022 for å se flere eksempler fra kultur- og museumssektorenes bidrag til lokalsamfunnets helse og livskvalitet.

I forordet er Lord Howarth av Newport (UK House of Lords) overbevist om fordelene av kunstbasert arbeid innen helse og livskvalitet for deltakere/klienter: evalueringsresultater og deltakeres opplevelser reflekterer den betydelige og varige positive innvirkningen på deres mentale helse og livskvalitet. Clift mener det gjenstår å vise hvorvidt fordelene ved å engasjere seg i kunst er betydelige og varige for mennesker med alvorlige helsemessige og sosiale utfordringer.

Les artikkelen “Betts, D. and Huet, V. (eds): Bridging the Creative Arts Therapies and Arts in Health” >>

Om Nordic Journal of Arts, Culture and Health

Det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (juridisk eier), Høgskulen i Volda, Kulturforvältningen, Region Stockholm, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Primärvården Skåne (Sverige), Aalborg universitet (Danmark),  Turku University of Applied Sciences og The University of the Arts Helsinki (Finland).

Ansvarlige redaktører er professor Wenche Torrissen og phd. Anita Jensen.

Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid.

Artiklene utgis på dansk, engelsk, norsk og svensk. Tidsskriftet kan leses gratis på Idunn.no.

Se tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health >> 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)