Sangtiltak for mennesker i sårbare situasjoner

Av Alexandra Dahlen | 28. mars 2023

I september reiser universitetslektor Charlotte Stav og førstelektor Grete Daling til Nordisk Sangsymposium. Her skal de snakke om viktigheten av og hvordan man kan legge til rette for sangtiltak for mennesker i sårbare situasjoner.

 

– Sang kan være et effektfullt tiltak for å gi gode opplevelser til mennesker i sårbare situasjoner, både alene og i grupper, men det krever tilpasning til den enkelte deltaker og kunnskap om målgruppen, forteller Stav.

 

Både Stav og Daling har lang erfaring med å bruke sang og musikk i arbeidshverdagen. Daling har tidligere jobbet med Syng deg friskere – et korprosjekt for mennesker med psykiske helseutfordringer, og Stav har nylig startet kor for personer tilknyttet Hølonda helse- og omsorgssenter i Melhus kommune.

Nå skal de to dele sin kunnskap og sine erfaringer under Nordisk Sangsymposium i september.

– Det er viktig å dele metoder og erfaringer for å inspirere og vise hva som er mulig å gjøre av musikktiltak for mennesker i sårbare situasjoner, sier Daling.

 

Med Musikkbasert miljøbehandling og Syng deg friskere som metode

Det finnes flere metoder man kan benytte seg av for å jobbe systematisk med sang og sårbare grupper, og i sin presentasjon vil Stav og Daling presentere to:

  1. Musikkbasert miljøbehandling: Miljøtiltak med integrert bruk av sang innenfor kliniske rammer
  2. Syng deg friskere

 

Musikkbasert miljøbehandling bygger på systematisk bruk av individuell kartlegging av musikksmak, og er utviklet med målgruppen eldre med demens koplet med døgnvariasjonsskjema for når tiltak trengs.

– Det kan for eksempel være ved aktivitet, for å dempe utagering, eller for å skape gode fysiske og psykososiale rammebetingelser, sier Stav.

Syng deg friskere er et forskningsbasert kortiltak som helsefremmende aktivitet for mennesker med psykiske helseutfordringer.

– I et slikt kor får deltakerne en opplevelse av stolthet, tilhørighet og det å duge gjennom det å mestre stemmeutvikling og synge sammen. Det er et sosialt fellesskap der man støtter og bygger hverandre opp, forteller Daling.

Under Nordisk sangsymposium vil Stav og Daling dele sine erfaringer fra begge disse metodene. De vil legge vekt på den metodiske planleggingen, tilpassingen og hvordan man kan lytte til den enkeltes behov, samt reflektere over overføringsverdien av metodene til andre målgrupper.

 

Velkommen til Nordisk sangsymposium

20.-22. september 2023 arrangeres Nordisk sangsymposium for første gang. Dette er en nordisk møteplass for alle som er opptatt av at mennesker synger sammen og av sangens plass i samfunnet. Gjennom presentasjoner, samtaler og sang skapes en arena for deling av kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging. Symposiet har et særlig fokus på å fremme aktuell forskning og sangaktiviteter / prosjekter knyttet opp mot kultur, helse, fellesskap og læring.

Hele 80 bidragsytere fra hele Norden vil komme for å dele kunnskap og ideer med andre sangentusiaster.

Trykk her for å se hele programmet

 

Lær mer om Musikkbasert miljøbehandling

Har du lyst til å lære med om hvordan man kan bruke musikk, sang og bevegelse i arbeidshverdagen? Søk videreutdanning i Musikkbasert miljøbehandling. Du kan lese mer om studiet her.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)