Kunst på resept

Av Alexandra Dahlen | 30. mars 2023

Resultatene i en ny artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health, tyder på at “Kunst på resept” kan bidra til å redusere ensomhet og angst, og bidra til økt velvære.

Nicola Jane Holt
Nicola J. Holt.

I artikkelen har førsteamanuensis Nicola Holt, fra University of the West of England, sett nærmere på “Kunst på resept”, og hvilken betydning det har for menneskers velvære. Holt har tatt utgangspunkt i et fjernstyrt program levert av Bristol Arts on Referral Alliance under koronapandemien i Storbritannia. Målet med undersøkelsene var å evaluere hvordan et slikt program kan bidra til å forbedre menneskers velvære og redusere ensomhet. Samtidig ønsket Holt å få en større forståelse for mekanismene bak endring i menneskers velvære.

I undersøkelsen fikk deltagerne være med i et ukentlig digitalt seminar over en periode på 12 uker (deltakere uten digital tilgang deltok i en egen gruppe via telefonsamtaler). Alle deltakerne ble i tillegg fulgt opp underveis via telefonsamtaler og digitale grupper. Seminarene ble ledet av profesjonelle kunstnere og helsepersonell, og her fikk deltakerne mulighet til å være med på aktiviteter og skape kunst, sammen med andre og med veiledning fra lederne.

Datainnsamlingen ble gjennomført kontinuerlig hver uke i 12 uker, der humør, oppmerksomhet og ensomhet hos deltakerne ble vurdert før og etter seminarene. I tillegg ble trivsel, tilfredshet med relasjoner og ensomhet vurdert ved oppstart og avslutning av programmet.

Resultatene tyder på at “Kunst på resept” kan bidra til å forbedre menneskers velvære og redusere ensomhet. Undersøkelsene tyder også på at angstreduksjon, oppmerksomhet og sosial kapital er mekanismer som påvirker endring i velvære.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her.

Om Nordic Journal og Arts, Culture and Health

Det nordiske tidsskriftet Nordic Journal og Arts, Culture and Health utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (juridisk eier), Høgskulen i Volda, Kulturforvältningen, Region Stockholm, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Primärvården Skåne (Sverige), Aalborg universitet (Danmark),  Turku University of Applied Sciences og The University of the Arts Helsinki (Finland).

Ansvarlige redaktører er professor Wenche Torrissen og phd. Anita Jensen.

Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid.

Artiklene utgis på dansk, engelsk, norsk og svensk. Tidsskriftet kan leses gratis på Idunn.no.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)