Søk tilskudd til kurs i Musikkbasert miljøbehandling

Av Marthe Haugdal | 23. februar 2023

Kommunene kan søke Statsforvalteren om midler til kompetanseheving med tilskuddsordningen Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd.

Målet er å bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i omsorgstjenesten, og legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste.

-Her håper vi kommuner søker om tilskudd til opplæring i Musikkbasert miljøbehandling. Tilbakemeldingene vi får er at dette er nyttig for både ansatte og ledere, sier Marit Stranden, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Se hvordan det er på kurs: I diagonalgang med «Jeg gikk en tur på stien» som allsang lærer helsearbeidere hvordan de kan bruke sang, musikk og bevegelse som miljøbehandling.

Søknadsfristen nærmer seg, så vi anbefaler å sjekke for ditt fylke.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)