Kronikk: gi kunsten og kreativiteten en større plass i samfunnet

Av Marthe Haugdal | 30. mars 2022

I en kronikk i Adressa etterlyser gjesteprofessor i teatervitenskap Wenche Torissen (Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Høgskulen i Volda) sammen med Ann Iren Jamtøy (NTNU Helse) og Ingvil Rømo Grande (Sir Grand Lear og Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU)
tverrpolitisk vilje til å satse på, og utvikle, kunst og kulturfeltet som en viktig del av arbeidet med å forebygge ensomhet, psykisk sykdom og i arbeidet med å fremme livskvalitet.

Kunst og kultur har vist seg å være viktig for helse og livskvalitet. Etter pandemien trenger vi det kunsten kan bidra med, nemlig det å skape fellesskap mellom mennesker, og åpne opp for refleksjon og undring.

Kronikk: gi kunsten og kreativiteten en større plass i samfunnet. Skjermdump Adressa.
Kronikk: gi kunsten og kreativiteten en større plass i samfunnet. Skjermdump Adressa.

Les kronikken

Teaterkunsten samler mange mennesker samlet i et rom samtidig, her og nå, som en vei ut av isolasjonens rom. Effekten av å delta i en interaktiv forestilling dokumenteres gjennom en pilotstudie som følger
det dansk/norsk scenekunstkompaniet Sir Grand Lear-prosjektet «Hvordan Har Du Det?»

Les om “Hvordan Har Du Det?” og se bilder fra forestilling i Levanger: Kan kunsten forbedre den psykiske helsen vår etter pandemien?

Hvis vi skal ta forskningsfunnene på alvor, må kunsten gjøres tilgjengelig på alle samfunnsarenaer; i skolen, på arbeidsplassen, på sykehjem, i parker og i byrom.

Fra den interaktive forestillingen om psykisk helse etter pandemien, "Hvordan Har Du Det?". Foto: Marthe Haugdal
Fra den interaktive forestillingen om psykisk helse etter pandemien, “Hvordan Har Du Det?”. Foto: Marthe Haugdal
Fra den interaktive forestillingen om psykisk helse etter pandemien, "Hvordan Har Du Det?". Foto: Marthe Haugdal
Fra den interaktive forestillingen om psykisk helse etter pandemien, “Hvordan Har Du Det?”. Foto: Marthe Haugdal
Fra den interaktive forestillingen om psykisk helse etter pandemien, "Hvordan Har Du Det?". Foto: Marthe Haugdal
Fra den interaktive forestillingen om psykisk helse etter pandemien, “Hvordan Har Du Det?”. Foto: Marthe Haugdal

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)