Videreutdanning: Musikkbasert miljøbehandling

Av Marthe Haugdal | 8. mars 2022

Har du lyst til å lære metodene som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke musikk, sang og bevegelse som et arbeidsverktøy kan arbeidsdagen bli lettere og enda mer inspirerende. Dette er nyttige verktøy for deg som jobber innen helse i en krevende tid.

Dette kan du lære på høstens videreutdanning “Musikkbasert miljøbehandling” ved Nord universitet, Campus Levanger. Studiet er samlingsbasert.

Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og skal gi trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse og demens. Det vil også bli gitt en innføring i betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Tidligere studenter i Musikkbasert miljøbehandling. Foto: Marthe Haugdal
Tidligere studenter i Musikkbasert miljøbehandling. Foto: Marthe Haugdal

Les om tidligere studenter: Lærer å bruke sang, musikk og bevegelse

Tidligere studenter i Musikkbasert miljøbehandling. Foto: Marthe Haugdal

Les mer og søk her. 

Sitat fra tidligere student (Fra evalueringsskjema):
Veldig bra og berikende studie som jeg vil anbefale til andre.

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Følg også Musikkbasert miljøbehandling på Facebook.

Studenter Musikkbasert miljøbehandling
Studenter i Musikkbasert miljøbehandling høst 2021. foto: Marit Stranden.

 

Musikkbasert miljøbehandling
Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)