Videreutdanning: Kunst og kultur i helse og omsorg

Av Marthe Haugdal | 7. mars 2022

Har du lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke kunst og kultur systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

Videreutdanningen kunst og kultur i helse og omsorg gjennomføres ved Nord universitet, Campus Levanger høst 2022. Videreutdanningen er på 15 studiepoeng og gjennomføres som et samlingsbasert studie på i alt tre samlinger pluss eksamen.

Illustrasjonsbilde
Lær hvordan kunst og kultur kan brukes systematisk i helsearbeid. Foto: Marthe Haugdal

Bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid.

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har. Det kan for eksempel være sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre.

Sitat fra tidligere student i Kunst og kultur i helse og omsorg (Utdrag fra evalueringsskjema)

“Jeg er strålende fornøyd med studiet og vil rose dere for et fantastisk godt opplegg. Fra første stund har jeg følt meg ivaretatt som student på en måte jeg ikke kan si jeg har opplevd før i løpet av min studietid. Dere har en unik evne til å vise omsorg for studentene deres, dere utstråler varme og omtanke. Jeg har gått fra hver forelesningsdag full av inspirasjon, motivasjon, verktøy, og nye, viktige perspektiver inn i min jobb som kulturskolelærer.”

Kunstner og atelierista Anne Helga Henning er en av de som underviser på studiet.

Søknadsfrist og mer informasjon

Les om tidligere års studenter i kunst og kultur i helse og omsorg.

Mer informasjon, studieplan og lenke til søknadsskjema finner du her 

Det er noen ledige studieplasser. Send inn din søknad her. 

besøksbaby levanger Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. foto:Thomas Jergel

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid. Foto:Thomas Jergel

Den nye videreutdanningen "Kunst og kultur i helse og omsorg" (15.stp.) startet opp ved Nord universitet denne uka. Foto: Marthe Haugdal
Fra første samling på videreutdanningen “Kunst og kultur i helse og omsorg” i 2019. Foto: Marthe Haugdal
Videreutdanningen foregår ved Nord universitet, Campus Levanger.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)