Omtrent 300 personer deltok på webinaret om kulturens helseeffekter, arrangert av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, denne uka.

Se webinaret om kulturens helseeffekter

Av Marthe Haugdal | 27. november 2020

Omtrent 300 personer deltok på webinaret om kulturens helseeffekter, arrangert av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, denne uka.

Webinaret tok utgangspunkt i en fersk forskningsrapport fra Helseundersøkelsen i Trøndelag der kulturdeltakelse er et tema. Noen av forskerne bak denne rapporten gikk nærmere inn på hvilke kulturaktiviteter som er populære, hvor ofte de blir benyttet og hvilke helseeffekter man kan forvente å få av dette – individuelt og i et folkehelseperspektiv. Stig Slørdahl, direktør i Helse Midt-Norge RHF, fortalte hvordan man kan bygge kulturhelse, og Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune, utdypte hvordan fylkeskommunen kan legge til rette for kulturaktivitet.

Webinaret kan sees i sin helhet via denne linken.

Presentasjon: Helseeffekter ved kulturdeltagelse? Hva viser HUNT4 om hvor mange som deltar i kulturaktivitet?
av Vegar Rangul, forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og HUNT forskningssenter, og Steinar Krokstad, professor
ved HUNT forskningssenter

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om temaet, se vår nettside, eller send en e-post til post@kulturoghelse.no.

Skjermdump webinar om kulturens helseeffekter

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)
Omtrent 300 personer deltok på webinaret om kulturens helseeffekter, arrangert av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, denne uka.