Nytt nordisk tidsskrift om kultur og helse

AktueltForskningMånedens innleggPraksis

Av Marthe Haugdal | 3. april 2019

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er medeier i det nye nordiske tidskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health Tidsskriftet skal være en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid.

Første utgave blir utgitt i november 2019 med formmål om bidra til spredning av forskning, kunnskap og praksiserfaringer fra kunst-, kultur- og helsefeltet.

– Å få et eget tidsskrift om fagfeltet kultur og helse vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og betydningen av kunst og kultur i helse og omsorg. Tidsskriftet vil også bidra til å forsterke det nordiske samarbeidet. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er stolte over å kunne samarbeide med de andre nordiske partnerne om dette prosjektet, sier daglig leder, Odd Håpnes, ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

En vid definisjon av kultur og helse

Tidsskriftet skal styrke kunst-, kultur- og helsefeltet i de nordiske landene, bidra til økt kunnskap på feltet i et nordisk perspektiv, dokumentere pågående prosjekter for å sikre at verdifull kunnskap blir bevart og delt og gi politikere i de nordiske landene et forskningsgrunnlag til bruk i politikkutvikling. Tidsskriftet praktiserer en vid definisjon av kultur og av begrepet helse, noe som inkluderer fysisk, psykisk, kulturell, eksistensiell, emosjonell, åndelig, arbeidslivsrelatert, sosial og samfunnsorientert helse.

Nordic Journal of Arts, Culture and Health utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Høgskulen i Volda, Primärvården Skåne, Aalborg universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm og Turku University of Applied Sciences (TUAS).

Det vil bli mest forskning og praksis fra de nordiske landene, men bidrag fra hele verden ønskes velkommen.

Tidsskriftets målgrupper er forskere og studenter ved akademiske institusjoner, profesjonsutøvere som arbeider med kunstens og kulturens rolle på helserelaterte områder, samt offentlig forvaltning, media og allmennheten.

Artiklene vil bli utgitt på dansk, engelsk, norsk og svensk. Nordic Journal of Arts, Culture and Health blir gratis å lese på Idunn.no.

 

Wenche Torrissen
Wenche Torrissen ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg/Høgskolen i Volda, er ansvarlig redaktør i det nye tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health. Foto: Thomas Jergel

 

Ansvarlige redaktører

Wenche Torrissen
Førsteamanuensis, Drama og teater, Høgskulen i Volda, og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
torrissen@hivolda.no

Anita Jensen
Postdoc., Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, og Kompetenscentrum för primärvård i Skåne
anita@hum.aau.dk

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)