– Musikk har magisk kraft og fantastisk effekt på hjernen

Av Marthe Haugdal | 29. mars 2019

– Musikk har magisk kraft og en fantastisk virkning på hjernen. Alle pattedyr har en viss glede av musikk, men det er kun mennesket som kommuniserer via musikk og er genuint musikalsk. Det fellesskapet mennesker får via rytme og å høre på musikk er med andre ord unikt for menneskene. Musikk og takt fører mennesker sammen på en helt unik måte.

Det fortalte overlege, professor og forfatter Geir Olve Skeie i sitt innlegg om Musikk i hjernen under Erfaringskonferansen om Musikkbasert miljøbehandling på Scandic Hell 29.mars 2019.

Skeie har blant annet forsket på musikkens virkning på hjernen ved Parkinsons sykdom og hjerneskader.

Så hva gjør hjernen med musikk og hva gjør musikk med hjernen?

Ifølge overlegen så er det helse i hver tone. For musikk viser seg å være et effektivt virkemiddel ved behandling av sykdommer relatert til hjernen og nervesystemet; Demens, Parkinsons sykdom, hjerneslag, dysleksi og psykiske lidelser kan påvirkes og behandles med musikk, og forskning viser at behandlingen gir gode resultater.

– Musikkens kraft berører og endrer oss alle, og må brukes, sier Skeie.

Erfaringskonferanse på Scandic Hell 29.mars 2019. Geir Olve Skeie spilte musikk og fortalte om musikkens magiske kraft på hjernen. Foto: Thomas Jergel, Camerat

Overlege, professor og forfatter Geir Olve Skeie spilte musikk og fortalte om musikkens magiske kraft på hjernen. Foto: Thomas Jergel, Camerat

Fullt hus på erfaringskonferansen

150 deltakere kom for å lære mer om erfaringer fra praksisfeltet ved bruk av musikk i miljøbehandlingen på Erfaringskonferansen om Musikkbasert miljøbehandling som ble arrangert fredag 29.mars på Scandic Hell, Stjørdal.

Erfaringskonferansen var for ansatte og ledere i helsesektoren, kulturarbeidere som ønsker å jobbe innenfor helse og omsorg, studenter og andre interesserte.

Statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet åpnet konferansen ved å plassere Musikkbasert miljøbehandling i den nye kvalitetsreformen Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. Hennes innlegg ligger her.

Bildedryss fra konferansen:

På programmet var også

 • Om Musikkbasert miljøbehandling, ved Audun Myskja, fagveileder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, lege og nevrologisk musikkterapeut
 • Musikkbasert miljøbehandling i ABC-opplæringen, ved Inger Molvik, prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Effekter ved Musikkbasert miljøbehandling – større fokus på beboeres restressurser og mindre bruk av tvang, ved Anita Bjønnum, avdelingsleder, Feviktun bo- og omsorgssenter i Grimstad kommune
 • Musikkbasert miljøbehandling – spillelister, journalføring og teknologiske løsninger, ved Helene Jøssund, sykepleier og gruppeleder, Trondhjems hospital
 • Om tidlig implementering av bruk av musikk i miljøbehandling innenfor demensomsorgen, ved Olufine Hole Hagen, avdelingsleder, Bergen Røde Kors Sykehjem og Marie Constance Fammestad, kvalitetssykepleier, Bergen Røde Kors Sykehjem
 • Resultater fra bruk av Musikkbasert miljøbehandling i praksis – presentasjon av masteroppgave i statsvitenskap, NTNU, ved Runa Matre
 • Hvordan måle livskvalitet, smerte, medikamentbruk og aktivitet ved systematisk bruk av musikk og sang i miljøbehandling, ved Vegar Rangul, styreleder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og prosjektleder for opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling
 • Syng deg friskere – om korsang og psykisk, ved helse Grete Daling, førstelektor, Nord universitet
 • Sang, stemmebruk og rytme, ved Grete Daling og Anders Dalane førstelektor, Nord universitet
 • Elementer fra Musikkbasert miljøbehandling i kulturskolen på Helgeland, ved Ragnhild Skille, rådgiver, Norsk kulturskoleråd
 • Om ressursbank, nettsider, spillelister og videre planer, ved Marthe Haugdal, kommunikasjonsrådgiver, Nasjonalt kompetanse- senter for kultur, helse og omsorg
 • Musikkbasert miljøbehandling i kvalitetsreformen Leve hele livet – kompetanseheving og implementering i kommunene, ved Odd Håpnes, daglig leder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
 • Avslutning og veien videre, ved Vegar Rangul, styreleder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og prosjektleder for opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg arrangerer konferansen i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Trondheim kommune og Nord universitet.

Erfaringskonferanse på Scandic Hell 29.mars 2019. Foto: Thomas Jergel, Camerat
Erfaringskonferanse på Scandic Hell 29.mars 2019. Foto: Thomas Jergel, Camerat

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)