Musisk samvær og samhørighet: Samsang i familier som lever med demens

Av Alexandra Dahlen | 9. januar 2024

Helene Waage disputerer med ph.d.-avhandlingen “Musisk samvær og samhørighet: Samsang i familier som lever med demens” 9. februar 2024. Waage har fulgt ph.d.-programmet ved Fakultet for kunstfag, med spesialisering i Kunst i kontekst ved UiA.

Sammendrag av avhandlingen

Portrettbilde av Helene Waage.
Helene Waage har forsket på hverdagssang for personer med demens og deres nærmeste.

I sin doktorgradsavhandling utforsker Helene Waage muligheter for og implikasjoner av hverdagssang for mennesker med demens og deres nærmeste. Omfattende forskning har belyst musikk og demens i ulike profesjonelle og organiserte sammenhenger. Waage har i stedet fokusert på dagliglivet og hvordan mennesker berørt av demens kan bruke og oppleve sang som en integrert del av kommunikasjon og samhandling, også utenfor profesjonelle eller terapeutiske rammer.

I den empiriske delen av prosjektet samarbeidet Waage med en eldre kvinne med demens og hennes voksne datter. Sammen utforsket de enkle sangaktiviteter som de to kunne bruke i dagliglivet, basert på deres musikksmak, interesser og tidligere erfaringer med sang. Teoretisk bygger avhandlingen på Karen Barads agensiale realisme samt teorier knyttet til affirmativ filosofi, nevropsykologi og nevrofysiologi. Forskningsspørsmålene dreier seg om (1) relasjonell sang som praksis og erfaring, (2) sangens underliggende prosesser og mekanismer, og (3) begrepsmessige og diskursive implikasjoner. Avhandlingen belyser dermed sang i familier som lever med demens som en materiell-diskursiv praksis (Barad, 2007), der materielle forutsetninger (i vid forstand), språk og diskurs, samt selve praksisen er sammenvevd og uatskillelige.

Gjennom empirisk og teoretisk utforskning, og innovativ metodologi som involverer diffraksjon, bidrar avhandlingen til ny kunnskap ved å veve sammen eksisterende forskning, ulike teorier og diskurser, den empiriske studien og auto-etnografisk materiale. Slik belyses affirmative og relasjonelle sider ved hverdagssang for mennesker med demens og deres nærmeste. Waage foreslår «samsang» og ulike former for «musisk samvær» som passende begreper og konsepter – og eksempler på hverdagspraksiser – for å formidle og tydeliggjøre en slik tilnærming til sang og demens. Disse begrepene fremhever sang som relasjonell aktivitet som, uavhengig av språk, kan veves inn i praktiske hverdagsaktiviteter, fysisk aktivitet og kommunikasjon og samhandling.

Waage håper at arbeidet hennes vil inspirere både lekfolk og fagfolk til å utnytte og utforske hverdagssangens relasjonelle og samskapende muligheter. Hun drømmer om et samfunn der sangen verdsettes og styrkes som kommunikativ og kreativ ressurs fra vugge til grav.

Om disputasen

  • Dato: Fredag 9. februar 2024
  • Sted: UiA, Campus Kristiansand, Sal1 – K1 041
  • Digital: Zoom (Logg deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen).
  • 10.00: Prøveforelesning
  • 12.00: Disputas
  • Tema for prøveforelesning: “How to produce knowledge? What are the characteristics of human and post-human approaches in qualitative and performative research, regarding the researcher’s process of reflection, questioning and becoming–with data?”
  • Les avhandlingen i AURA

OBS! Prøveforelesningen og presentasjonen av ph.d.-avhandlingen vil være på engelsk, mens diskusjonen etterpå vil være på norsk.

For mer info, se UiA sin hjemmeside>>

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)