Påmeldingen til seminaret «Å skape meningsfulle dager» har åpnet

AktueltMånedens innlegg

Av Alexandra Dahlen | 23. juni 2023

Dans i Trøndelag og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har gleden av å invitere deg til seminar på vakre Inderøy/ Trøndelag.

Vi har tilknyttet oss spennende, aktuelle foredragsholdere med føttene i både praksisfeltet for dans og helse, og fra forskingsfeltet.

Vi tilbyr et inspirerende møtested for dansekunstnere og helsearbeidere med deling av verktøy for dansepraksis, erfaringer, utforsking og gode samtaler. Målet er at to ulike fagfelt skal inspirere, berike og utvikle hverandre.

Helsearbeideren vil få praktiske verktøy for å kunne jobbe med bevegelse i hverdagen, både for seg selv og i møte med andre. Det vil være mulig å søke frikjøp for helsearbeidere ved søknad til post@kulturoghelse.no (omfang avhenger av omsøkt støtte).

Dansekunstneren vil bli kjent med metoder for å kunne tilpasse kunsten til nye målgrupper.

Du finner mer om seminaret her:

Erfaringsdeling

I løpet av disse to dagene kommer spennende, aktuelle foredragsholdere fra både praksis- og forskningsfeltet for dans og helse. Det blir en blanding av workshop, foredrag, erfaringsdeling og refleksjoner.

Bilder fra miniseminar med Elli Isokoski hvor hun delte erfaringer og kunnskap om hvordan man kan benytte dans i eldreomsorgen.

 

Vi vil få eksempler fra forskjellige målgrupper som unge med psykiske utfordringer, eldre på institusjon, mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, sengeliggende pasienter, mennesker med psykiske sykdommer og langtidssykemeldinger.

Disse danserne og forskerne vil dele sine erfaringer:

 • Anna Duberg: Helsefagforsker og fysioterapeut innen barne- og ungdomspsykiatri har forsket på dans som stressreduksjon for ungdom.
 • Anita Jensen: Forsker og praktiker fra kunst og helsefeltet har forsket på effekten av «kultur på resept» for mennesker med psykiske sykdommer og langtidssykemeldinger.
 • Anna C. Nordanstedt: Dansekunstner som ønsker å skape på gode opplevelser for eldre på omsorgsbaser, basert på feltarbeid og samarbeid med helsearbeidere utvikler hun en forestilling, et sanselig univers for frie assosiasjoner og erindringer.
 • Cai Tomos: Dansekunstner og psykoterapeut med fokus på helse og rollen dansen kan ha innenfor helse og terapi, har laget egne danser gjennom samtaler med sykehuspasienter.
 • Elen Øyen: Dansekunstner i Danselaboratoriet og har arbeidet med forskningsprosjektet: “Tilgjengelig kunstnerskap”.
 • Elli Isokoski: Dansekunstner med lang erfaring fra samskaping med eldre institusjonsbeboere.
 • Sigurd Johan Heide: Koreograf og pedagog som utvikler inkluderende danseforestillinger med fokus på lek, utforsking, trygghet og nærhet.
 • Tone Pernille Østern: Dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk, har bl.a. forsket på kunstnere med funksjonsvariasjoner og deltakende kunst.

 

Et faglig og sosialt seminar

Kari Ann Bjerkestrand
Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand. Foto: Anne-Sylvie Bonnet.

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand vil lede oss gjennom programmet og legge til rette for at dagene blir et inspirerende møtested for deling av verktøy for dans, utforsking og gode samtaler. Bjerkestrand, som er danser, koreograf, pedagog og bevegelsescoach, har brukt bevegelse som metode innen stressmestring for sykehusansatte, i kreftomsorg og palliativt arbeid, og innen lederutvikling.

Seminaret vil åpnes av Rose Martin, tidligere danser og koreograf, professor i kunstfagdidaktikk ved NTNU med vekt på dans og flerkulturalitet, og dekan ved Nord universitet.

Fredag kveld blir det nettverksmiddag på Øyna kulturhotell.

– Gjennom dans arbeider man med hele mennesket, både fysisk, mentalt og sosialt. Gjennom forskning har vi sett at dans og kunst kan være helsefremmende. Vi gleder oss til givende og inspirerende dager, sier Marit Stranden, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

En smakebit fra KOREDA dansefestival

– Vi oppfordrer alle deltakerne til å bli igjen og delta på dansefestivalen KOREDA, sier Anna C. Nordanstedt, daglig leder i Dans i Trøndelag.

KOREDA er en kortreist dansefestival som har blitt arrangert årlig på Inderøy siden 2011 av Dans i Trøndelag. Formål med festivalen er å gi gode kunst- og kulturopplevelser til befolkningen i Trøndelag med spesielt fokus på barn og unge. Festivalen bidrar til å gi publikum utvidede estetiske opplevelser og erfaringer, og legger vekt på å vise frem dans og visuell scenekunst hvor et kroppslig utrykk står sentralt.

To forestillinger er inkludert i seminaret; Frøskjærring av Teater nonSTOP (profesjonelt teater hvor de fleste aktørene er personer med funksjonsnedsettelse) og forestillingen PUST i skjæringspunktet mellom installasjon, konsert og dans.

Deltakere får delta på åpning av KOREDA ved teatersjef ved Turnèteateret i Trøndelag, Arne Fagerholt (tidligere danser og koreograf).

Les mer om KOREDA >>

Info om seminaret

 • Dato: 13.-14. oktober 2023
 • Tidspunkt:
  • Fredag 13. oktober: Registrering fra kl. 08.30. Program fra kl. 09.00-16.00. Åpning av KOREDA og forestilling kl. 18.00. Nettverksmiddag kl. 19.30.
  • Lørdag 14. oktober: Program fra kl. 09.30-16.30. Forestillinger fra kl. 18.00.
 • Sted: Inderøy Kulturhus
 • Overnatting: Jegtvolden fjordhotell. Deltakerne bestiller selv.
 • Nettverksmiddag 13. oktober: Øyna kulturlandskapshotell, felles busstransport fra seminaret.
 • Program: Kommer
 • Påmelding: Meld deg på her>>
 • Pris:
  • Deltakeravgift: 150,-
  • Nettverksmiddag: 600,-
  • Totalt pakke med deltakelse og middag: 750,-

 

Seminaret er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Dans i Trøndelag. Seminaret er støttet av Kulturdirektoratet, Nordic Culture Point og Fond for utøvende kunstnere. Samarbeidspartner: “Dance a lifelong expression”, Nordisk nettverk støttet av Nordic Culture Point.

 

 

Logo FFUK Logo Nordic Culture Point

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)