Dette er det nye styret i kompetansesenteret

Av Marthe Haugdal | 19. januar 2023

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har konstituert nytt styre. Styret for 2023-2024 består av:

Hilde Munkeby, styreleder (Nord universitet), vara Hans-Kristian Øyan
Erik R. Sund, nestleder (HUNT forskningssenter, NTNU), vara Kirsti Kvaløy
Kristin Haugdahl Nøst, styremedlem (Levanger kommune), vara Einar Hindenes
Nancy Haugan, styremedlem (Helse Nord-Trøndelag HF), vara Kirsti Beathe Fjær Klingen
Jorunn Lilleslett, styremedlem (Trøndelag fylkeskommune), vara Kyrre Kvistad

Dette er det nye styret ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Dette er det nye styret ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

-Vi ønsker det nye styret velkommen og takker for at de har tatt på seg vervene. Partnerskapet er essensielt for kompetansesenteret. Styremedlemmene har til sammen bred kompetanse og kunnskap som vil bidra til å videreføre samspillet mellom forskning, utdanning og praksis. Det blir spennende å drive kompetansesenteret videre sammen med dette styret, sier daglig leder Marit Stranden.

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter (Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU), Helse Nord-Trøndelag HFLevanger kommuneTrøndelag fylkeskommune og Nord universitet.

Kjærkomne metoder

Styreleder Hilde Munkeby jobber som faggruppeleder for omsorg og sykepleiefag ved Fakultet for sykepleievitenskap ved Nord universitet.

-Gjennom en årlig fagdag lærer kompetansesenteret i dag halvparten av sykepleierutdanningene i Norge hvordan man systematisk kan bruke kultur som miljøbehandling. Dette har jeg selv sett har vært kjærkomment for mange av våre studenter her ved Nord universitet. Jeg ser fram til å være styreleder og synliggjøre viktigheten av kulturelle virkemidler i helsesektoren, sier Munkeby.

Hilde Munkeby, styreleder (Nord universitet)

Erik R. Sund, nestleder (HUNT forskningssenter, NTNU)
Erik R. Sund, nestleder (HUNT forskningssenter, NTNU)
Kristin Haugdahl Nøst, styremedlem (Levanger kommune)
Kristin Haugdahl Nøst, styremedlem (Levanger kommune)
Nancy Haugan, styremedlem (Helse Nord-Trøndelag HF)
Nancy Haugan, styremedlem (Helse Nord-Trøndelag HF)
Jorunn Lilleslett, styremedlem (Trøndelag fylkeskommune)
Jorunn Lilleslett, styremedlem (Trøndelag fylkeskommune)

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)