DANS I ELDREOMSORG

Av Alexandra Dahlen | 18. april 2016

Nasjonalt seminar med dans som ressurs i eldre- og demensomsorg arrangeres i Bærum kulturhus 28.-29. oktober 2016 . Formålet med seminaret er å gi ansatte i helse- og omsorgsektoren kunnskap og verktøy slik at dans og rytmisk trening kan brukes i daglig omsorgsarbeid. Seminaret er også en brobyggerarena mellom helse og kultur. Målgrupper for seminaret er ansatte i helse- og omsorgssektoren, utøvende i dansefeltet, ansatte og studenter, samt andre interesserte.

Dans og rytmisk trening i omsorgsarbeid er i likhet med Opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) og i Demensplan 2020.

Seminaret arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival og Bærum kulturhus- Regionalt kompetansesenter for dans og Dans i Nord- Trøndelag.

For påmelding og program – klikk her

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)