Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord universitet gjennomfører opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling på oppdrag fra Helsedirektoratet. De samarbeider med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde Kors sykehjem.
Målet med Musikkbasert miljøbehandling er å gi helse- og omsorgsarbeidere komptanse slik at musikk, sang og bevegelse kan integreres systematisk og helhetlig i behandlingstilbudet.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING FOR MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING FINNER DU HER

 

Logo - Musikkbasert Miljøbehandling - CMYK