Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord universitet gjennomfører opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling på oppdrag fra Helsedirektoratet. De samarbeider med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde Kors sykehjem.

Et nytt opplæringsprogram for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Kurs- og utdanningsløpet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020. Ingen forhåndskunnskap innen sang og musikk er nødvendig.

Målet med Musikkbasert miljøbehandling er å gi helse- og omsorgsarbeidere komptanse slik at musikk, sang og bevegelse kan integreres systematisk og helhetlig i behandlingstilbudet.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING FOR MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING FINNER DU HER

 

Logo - Musikkbasert Miljøbehandling - CMYK