Musikkbasert miljøbehandling (Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse)