NORGE:

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorgs fremste samarbeidspartner. Kompetansetjenesten for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA  er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Senteret er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa ved Nord universitet: Senterets mål er å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen. Senteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til engasjement og økt interesse for opplæringen innen kunst- og kulturfagene.

NaKuHel – Natur, Kultur og Helse.Stiftelsen NaKuHel ble etablert i 1994 etter initiativ fra prof. dr.med. Gunnar Tellnes ved Universitetet i Oslo. Formålet er å bidra til helhetstenkning og kreativitet omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet.

Krafttak for sang ble opprettet for å styrke den levende og brede sangkulturen, og har sitt utspring i Syng for livet-bevegelsen som startet opp på slutten av 90-tallet. Etter to enstemmige merknader fra Kulturkomiteen fikk Krafttak støtte fra Kulturdepartementet i 2014. Krafttak for sang er bygd opp som en samhandlingsplattform for 24 organisasjoner og institusjoner i Norge, med et eget sekretariat som nav.

NORDISK:

Nordisk kultur- og helsesatsning

Den kulturella hjärnan

Nordisk kunskapsbank om kultur och hälsa

INTERNASJONALT:

The Irish National Centre for Arts and Health

Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health i England

Arts and Health Australia

Arts & Health South West