Meld deg på samlingsbasert kurs i musikkbasert miljøbehandling i Bærum

Månedens innlegg

Av Alexandra Dahlen | 1. juli 2024

Kurset krever ingen forkunnskaper i musikk. Det er åpent for alle interesserte med fokus på ansatte i helse- og omsorgssektoren som vil jobbe systematisk med musikktiltak. 

En vinne sitter på en stol. Foran henne sitter en kvkinne på kne. De holder hender og smiler.
Universitetslektor Helene Waage og universitetslektor Charlotte Stav er to av underviserne i musikkbasert miljøbehndling. Her fra et samlingsbasert kurs i 2023.

Kurset vil gi deg kunnskap om hvordan musikk påvirker oss og verktøy til å systematisk ta i bruk musikk til individuelt tilpasset miljøbehandling. Målgruppen er ansatte i helse- og omsorgssektoren, men kurset er åpent for alle interesserte og anbefales for frivillige og kulturarbeidere som bidrar i helse- og omsorgssektoren.

Kurset godkjennes av fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 45 timer for helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, leger, fysioterapeuter, ansatte innen psykisk helsearbeid, annet helsepersonell, aktivitører, musikkterapeuter og kulturarbeidere, ledere og administratorer i kommuner og institusjoner.

Gå til påmelding >> 

Kursopplegg:

 • Tre samlinger (2+2+1 dag)
 • Fokus på metoder og verktøy
 • Praktisk hjemmeoppgave mellom 1. og 2. samling
 • Praksisveiledning og erfaringsdeling
 • Kursbevis gis til alle deltakere som har en oppmøteprosent på minimum 80%

 

Kursdatoer:

 • 1. samling: 3. og 4. september (08.30-15.30)
 • 2. samling: 2. og 3. oktober 2024 (09.00-15.00)
 • 3. samling: 29. oktober 2024 (09.00-15.00)

 

Kursavgift:

 • 2000,-

 

Sted:

 

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Etter endt kurs skal deltakeren

 • ha grunnleggende kunnskap om musikkbasert miljøbehandling og hvordan musikk påvirker hjerne, kropp og sinnsstemning
 • ha kunnskap om betydningen av godt lydmiljø og tillitsbasert kommunikasjon
 • ha kunnskap om musikkbaserte metoder og verktøy
 • ha kunnskap om metoder for observasjon, kartlegging, tiltak, dokumentasjon og evaluering ved individualisert musikk i daglig pleie og omsorg

Ferdigheter:

Etter endt kurs skal deltakeren

 • kunne anvende enkle musikkbaserte metoder og verktøy i miljøbehandling
 • kunne anvende enkle sanger og rytmiske øvelser
 • kunne anvende metoder for observasjon og kartlegging ved individualisert musikk
 • kunne vurdere behov og iverksette tilpassede musikkbaserte tiltak
 • kunne reflektere over egen praksis sammen med andre og justere denne på bakgrunn av ny kunnskap og nye ferdigheter
 • kunne bidra til implementering av musikkbasert miljøbehandling og holdningsskapende arbeid

 

Påmelding:

 

Les også

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)