Tone Pernille Østern

Av Alexandra Dahlen | 30. august 2023

Tone Pernille Østern
Tone Pernille Østern

Tone Pernille Østern har en Dr. of Arts i Dans fra Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Hun er professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Institutt for lærerutdanning, NTNU fra år 2015. Hun er også gjesteprofessor i dansedidaktikk i samtidskontekster ved Stockholms konstnärliga högskola fra år 2020. Tone Pernille er aktiv som kunstner/forsker/lærer, med spesiell interesse for deltakende kunst,  koreografiske prosesser, inkluderende og kritiske didaktiske praksiser, kroppslig læring og performativ, postvalitativ forskning. Praksis-ledet forskning, artografi og didaktisk designforskning er sentrale tilnærminger i hennes forskningsaktivitet. Hun er studieprogramleder for 2-årig master i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning (2022-25), og leder for Forum for likeverd, inkludering og mangfold ved instituttet (2022-23, pilotprosjekt). Hun var fagseksjonsleder for Kunstfag, kroppsøving og idrett ved Institutt for lærerutdanning år 2017-21 og faggruppeleder for Kunstfag, Mediefag og Idrett ved Program for lærerutdanning år 2010-17. Sammen med Arnhild Staal Pettersen og Luis Della Mea driver hun Inclusive Dance Company.

Om workshopen til Tone og Elen

En workshop/samtale med Tone Pernille Østern og Elen Øyen som henvender seg til helsefagarbeidere og dansekunstnere. Workshopen vil være en forskningsformidling av deres forskningsprosjekt: Tilgjengelig kunstnerskap? Et kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsvariasjoner i Norge.

Les mer om forskningsprosjektet>>

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)