Tidskriftet leses over hele verden

Av Marthe Haugdal | 21. februar 2023

Land fra alle verdensdeler leser Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH). –Vi dekker et område og tema som folk over hele verden åpenbart er opptatt av, sier redaktør Wenche Torrissen.

Nå kan du lese hele volum 2 av tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health for 2022.

– Tema i dette spesialnummeret er kunst og helsepolitikk med bidrag fra den nordiske kunst- og helsekonferansen som det nordiske kunst og helse -forskningsnettverket arrangerte på Kungliga musikhögskolan i Stockholm i mai 2022, sier Wenche Torrissen.

Konferansen viste hvordan kunst og kreativitet kan bygges inn i helsepolitikk, og hvordan det kan hjelpe oss med å fremme helse og å håndtere kriser og skape mening i vanskelige tider.

–Samlet sett viser artiklene hva kunst og kulturelle aktiviteter betyr for oss mennesker, og hvordan kunst kan skape nye historier og symboler som fremmer helse, velvære og menneskelig utvikling, sier Torrissen.

 – Tema i dette spesialnummeret er kunst og helsepolitikk med bidrag fra den andre nordiske kunst- og helsekonferansen som det nordiske kunst og helse -forskningsnettverket arrangerte på Kungliga musikhögskolan i Stockholm i mai 2022, sier Wenche Torrissen.
Bildet er fra en paneldebatt fra en nordisk kunst- og helsekonferansen ved Kungl. Musikhögskolan i Stockholm i mai 2022.

Leses i alle verdensdeler
Antall visninger av tidsskriftets innhold øker fortsatt. I 2022 hadde tidsskriftet 16 665 visninger (9 644 i 2021). Det ble registrert lesere fra 60 land hvor USA er på topp. Norge kommer på en andreplass, foran Danmark, Storbritannia, Finland og Sverige.

–Det er inspirerende å se at land fra alle verdensdeler faktisk er representert. Dette viser at Nordic journal of Arts, Culture and Health publiserer forskningsartikler som er relevante på tvers av landegrenser. Selv om de fleste artiklene som publiseres er basert på prosjekt i den nordiske regionen får vi inn stadig flere artikler fra andre land som England, Canada og Australia. Det blir spennende å følge denne utviklingen i arbeidet med å fremme kunnskap om kunstens og kulturens betydning for helse og livskvalitet, sier Torrissen.

Wenche Torrissen, professor drama og teater, Høgskulen i Volda, og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

NJACH i 2022:

Forskningsartikler

  • Skrift som sansenær erindring: En undersøgelseaf den kreative skrivning på skriveværksteder for mennesker med kronisk sygdom, Tine Riis Andersen, Sara Seerup Laursen, Helle Ploug Hansen og Anders Juhl Rasmussen
  • “Paintingoneselfoutof a corner” – Exploringtheuseof art in a Child and AdolescentPsychiatry setting, Bøgh Laura, Andersen Susie og Ditte R. Hulgaard
  • The Drama Space as Companion: Students’ Perspectiveson Mental Health in UpperSecondary Drama Education. Ellen Foyn Bruun og Jorid Bakken Steigum
  • On-line vs. On-site Dance for People withParkinson’sDisease: An Evaluation Study. Lois Walton, Magdalena Eriksson Domellöf og Anna StigsdotterNeely

Notater fra feltet (fagartikler)

  • Region Skåne’s Arts & Health Strategy 2022– 2030. The whole person – thewholelife. Anita Jensen og Bibbi Miguel Sandborg
  • Dance MovementTherapywith a person who is a refugee and diagnosedwith post-traumatic stress disorder. Katri Heiskala

Bokanmeldelse

  • Arts for health: Singing. Emerald J. Yoon Irons and Grenville Hancox (2021). Anmeldt av Mette Kaasgaard

Konferanserapport

  • Nordic Arts & Health Conference, Stockholm, Sweden, 10 May 2022: Conference Review. Anmeldt av Annika Tammela

Det ble inngått avtale om eget spesialnummer av tidsskriftet med tema Beyond Psychotherapy: New Perspectives, Creative Interventions, and Methods for Researching and Evaluating Holistic Health med gjesteredaktørene Chalotte Glintborg. Elizabeth Jochum og Stine Lindahl Jacobsen, Research Group for Arts, Health and Humanities at Aalborg University. Det var en åpen invitasjon til bidrag i 2022, med innsending av manuskript i 2023 og publisering i 2024.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)