Vi søker universitetslektor i Musikkbasert miljøbehandling

Av Marthe Haugdal | 30. november 2022

Ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er det ledig en midlertidig 50% stilling som universitetslektor i Musikkbasert miljøbehandling for snarlig tiltredelse og ut 2025.

Hovedoppgavene til opplæringsprogrammet i miljøbehandling med integrert musikk, sang og bevegelse (2021-2025) er å utdanne helse- og omsorgspersonell i miljøbehandling som kan utføres av alle, og tiltak journalføres systematisk på lik linje med medisinering. Kunnskapsgrunnlaget, kartleggingsmetoder og praktiske eksempler undervises i flere typer kurs; kurs som følger ABC-modellen til Nasjonalt senter for Aldring og helse, fagdager ved sykepleieutdanninger, videreutdanninger ved Nord universitet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt senterets egne samlingsbaserte kurs med veiledning av praktisk utprøving.

Vi søker etter deg som har kompetanse og/eller erfaring fra undervisning og veiledning som er relevant for utdanning i miljøbehandling med integrert musikk, sang og bevegelse for ansatte i pleie og omsorg.

Du har interesse for forholdet mellom akademia, praksis og samfunn og har praktisk erfaring fra å formidle komplekse budskap på en enkel måte. Til denne stillingen vil det være en fordel om du har erfaring fra bruk av miljøbehandling med kulturtiltak fra praksisfeltet.

Det er kontorsted på Levanger, men andre arbeidssteder kan vurderes. Det kan vurderes å dele stillingen i mindre andeler.

Arbeidsoppgaver

  • Undervisning i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse
  • Veiledning av deltagere på kurs og utdanninger
  • Være pådriver for faglig utvikling og implementering av systematisk bruk av musikk, sang og bevegelse i pleie og omsorgen – i samarbeid med andre relevante fagmiljøer

Andre oppgaver innen kompetansesentrets ansvarsområder må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

  • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad innen helse- og sosialfag eller innen kunst- og kulturfag eller tilsvarende
  • Erfaring med pedagogisk arbeid/undervisning og/eller miljøbehandling med bruk av sang, musikk og dans/bevegelse
  • Erfaring med undervisning og veiledning inkludert digital undervisning
  • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk

Les alt om stillingen og søk her

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)