Webinar om minner og demens 

AktivitetAktueltMånedens innlegg

Av Marthe Haugdal | 5. oktober 2022

Det er igjen duket for et nytt webinar i serien Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg. Denne gangen er temaet minner og demens.

Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg er en gratis og digital møteplass for helse- og omsorgsarbeidere, pårørende, frivillige, kunstnere og kulturarbeidere, og andre interesserte.

Film, musikk og erindringarbeid står sentralt når fjerde del av webinarserien gjennomføres tirsdag 15. november kl. 12.00-13.15.

Meld deg på webinaret

Minner og demens

Denne gangen er temaet minner og demens, som i løpet av webinaret blir belyst fra ulike vinkler og med ulike erfaringer:

Filmregissør Ragnhild Nøst Bergem har med den kritikerroste dokumentarfilmen Vær her gått tett på tre personers liv og dager med demens. Musikken har en spesiell betydning for dem alle. Når språk og minner forvitrer, blir toner og tekst verdifulle bidrag til kommunikasjon. Vær her er en sterk fortelling med nære møter mellom mennesker.

Møte Med Minner: Her møtes personell fra helsesektor og kultursektor på samme læringsplass, hvor de inspirerer hverandre til å lage gode møter for mennesker med utviklet demens. Tre ulike innlegg presenterer dette tverrfaglige samarbeidet, som forhåpentligvis også kan inspirere videre.

Samarbeid

Sverre Chr. Wilhelmsen fra Verdighetsenteret – omsorg for gamle er konferansier under arrangementet. Det vil også bli gjort opptak av webinaret som blir tilgjengelig i etterkant.

De som arrangerer webinaret er Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetsenteret – Omsorg for gamle, i samarbeid med filmskaper Ragnhild Nøst Bergem, Oslo kommune ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Helseetaten, og Sykehjemsetaten, Oslo Museum og Den Norske Opera & Ballett.

Meld deg på webinaret

___________________

PROGRAM KUNST OG KREATIVITET I HELSE OG OMSORG – DEL IV – MINNER OG DEMENS

Som en snøball i en blind dikters hånd?
Åpning fra konferansier
Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

Musikkbehandling
Ragnhild Nøst Bergem – filmregissør

Helse&kultur gir Møte Med Minner
Ellen Wasserfall – spesialkonsulent, USHT, Helseetaten Oslo kommune, leder Møte Med Minner-samarbeidet


Gjensyn og fellesskap  

Linken Apall-Olsen – seniorkurator, Oslo Museum Avd. Bymuseet

Fra hatteboks til forestilling
Eva Gran – leder omvisning, Den Norske Opera & Ballett

Betydningen av å være til stede
Ragnhild Nøst Bergem – filmregissør

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)