Bildeserie: Nordisk forskernettverk i Levanger

AktueltForskningMånedens innlegg

Av Marthe Haugdal | 10. oktober 2022

Nordic Arts and Health Research Network gjennomførte sitt sjette nettverksmøte 6. og 7. oktober 2022 ved Nord Universitet, campus Levanger.

Kreativ velvære – måter kreativitet kan forbedre helse og velvære gjennom hele livet, var tema for nettverksmøtet. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg var vertskap disse fine høstdagene. Forskernettverket samarbeidet med folkehelsealliansen i Trøndelag om felles foredrag og workshops 7.oktober i anledning Folkehelsekonferansen 2022

Kunsten kan gi kraftfulle bidrag i livene våre

Prof. Wenche Torrissen åpnet det felles nettverksmøtet og konferansen med å slå fast at kunsten kan gi sterke bidrag til helse og velvære, og økende evidens viser at:

-Kunsten kan hjelpe oss å koble oss sammen og finne mening, hjelpe oss til å bli frisk og leve lengre liv på en bedre måte

-Kunsten kan hjelpe oss med store utfordringer som helse- og sosialomsorgen står overfor: aldring, langvarige sykdomstilstander, ensomhet og psykisk helse

-Kunsten kan bidra til å spare penger i helsetjenesten og sosialomsorgen

-Kunsten kan hjelpe oss til å være aktiv, tilhøre noe og forplikte oss til noe (ABC), som er en viktig folkehelsestrategi

The art can make powerful contributions

Prof. Wenche Torrissen opened the joint network meeting and the conference by stating that the art can make powerful contributions to health and wellbeing, and increasing ecidence shows that:

-The arts can help us connect and find meaning, aid our recovery and support longer lives better lived

-The arts can help meet major challenges facing health and social care: ageing, long term conditions, loneliness and mental health

-The arts can help save money in the health service and social care

-The arts can help us to act, belong and commit (ABC), which is an important public health strategy

Velkommen ved professor Wenche Torrissen, Høgskolen i Volda og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og Steinar Krokstad, leder i Folkehelsealliansen i Trøndelag.
Velkommen ved professor Wenche Torrissen, Høgskolen i Volda og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og Steinar Krokstad, leder i Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Se program og bilder

Se hele programmet for nettverksmøtet her. Se også bildeserie fra nettverksmøtet. (Trykk på bildene for å øke størrelsen).

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)