Ledige plasser på leselederkurs i Shared Reading-metoden

AktueltMånedens innlegg

Av Marthe Haugdal | 17. juni 2022

Har du kjærlighet til litteratur og menneskers vekst? Da kan leselederkurs i Shared Reading-metoden være noe for deg.

Vi har ledige plasser. Kurset er gratis.

Det er Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg som i samarbeid med prosjektet «Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet» (Trøndelag Fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune), setter opp leselederkurs i Shared Reading-metoden. 

Tid: 27.-29. september 2022, kl. 10-17 hver dag
Sted: Nord Universitet, Levanger, Røstad
Reise: Røstad har egen togstasjon på Trønderbanen 

Trykk her for å melde deg på

Hvem er kurset for?
Kurset arrangeres av prosjektet “Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet”. Prosjektet retter seg i utgangspunktet til alle som har en kjærlighet til litteratur og menneskers vekst. Dette kurset retter seg spesielt til ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det er en målsetting at alle deltakere skal praktisere som leseledere etter kurset. Det vil bli tilbudt oppfølging i et faglig nettverk.

Pris
Kurset er gratis. Ved behov dekkes reise, overnatting og frikjøp fra jobb, fortrinnsvis for deltakere fra Trøndelag og Møre og Romsdal.

Hva er Shared reading?
Shared Reading går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. En leseleder leser teksten høyt for deretter å lede samtalen videre. Fokuset i samtalen er ikke litterær analyse, men opplevelsen av teksten.

Se en liten informasjonsfilm her (4 min): Shared Reading i Vestfold og Telemark – YouTube

Hva gjør Shared reading med oss?

 • det er dokumentert positiv effekt på opplevd livskvalitet
 • det er beroligende å bli lest for, det oppleves omsorgsfullt
 • man oppøver konsentrasjon gjennom felles fokus
 • man får sette ord på tanker og følelser, uten å måtte utlevere sin egen historie
 • man tenker nye tanker og løser opp i fastlåste tankemønster
 • man opplever verdien av å være sammen

Metoden fungerer like godt for friske som for syke, uansett alder. Friske kan forebygge sykdom og syke kan oppleve en stor helsefremmende forskjell. Deltakelse har en betydelig positiv effekt på blant annet depresjon, stress og angst. Deltakerne opplever dette som en meningsfull, trygg og stimulerende aktivitet som bidrar positivt til hverdagen.

Du kan lese mer om et større forskningsprosjekt i Danmark her:

Tid for lesing — Lesetilknytningen (laeseforeningen.dk).

Metoden er mye brukt i Danmark og England for sine terapeutiske effekter.

Kursets varighet:
Kurset er på 18 timer, fordelt på tre dager. Kun 12 plasser. I løpet av kurset vil du lære om

 • Hva som kjennetegner Shared Reading-metoden, og bakgrunnen for metoden
 • Hva det gjør med oss. Vi undersøker det terapeutiske med metoden
 • Valg og forberedelse av tekst
 • Høytlesningen; funksjon og teknikker
 • Rollen din som leseleder
 • Hvordan komme i gang med grupper
 • Oppfølging etter kurset

Du kommer til å få oppleve Shared Reading i praksis og gjøre øvelser og oppgaver som forbereder deg på rollen som leseleder.

Bakgrunn

Metoden ble først utviklet i England av The Reader organisation.
Følg gjerne Leserne Shared Reading Norge på Facebook.
Kurset er del av det treårige prosjektet “Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet”
Sparebankstiftelsen SMN ha støttet satsingen på Shared reading i Trøndelag og Møre og Romsdal med tre millioner kroner til en treårig satsing (2019-2022).
Kurset holdes av Kari Hortman, prosjektleder for Litterære pusterom, og Kirsten Muhle: https://kirstenmuhle.no/

Spørsmål
Spørsmål om kursets innhold og økonomi: Trøndelag fylkesbibliotek v/ prosjektleder Kari Hortman, kariho@trondelagfylke.no, tlf. 41 65 28 80
Spørsmål om reise og kurssted: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg v/Jorunn Aurstad, post@kulturoghelse.no, tlf. 740 22 76

Velkommen til kurs

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)