Innspill til ny folkehelsemelding

Av Marthe Haugdal | 19. april 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken, som vil fremmes våren 2023 og ønsker innspill til arbeidet fra aktører i alle samfunnssektorer. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har gitt innspill.

Det er et uutnyttet potensial i kunstens og kulturens helseeffekt som bør benyttes i folkehelsearbeidet. Den tverrsektorielle kompetansen må inn i mange profesjoner for å bli et integrert virkemiddel for livsmestring, som motvirker psykiske lidelser og bidrar til fysisk helseadferd. Tilrettelegging av sosiale møteplasser for kulturdeltakelse kan gi økt livskvalitet, økt overlevelse og mindre bruk av helsetjenester.

Her kan du lese innspillet til neste folkehelsemelding

 

Illustrasjonsbilde

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)